Nyanlända flyktingars hälsa ämne för konferens på Malmö högskola

Att bli bättre på att uppmärksamma nyanlända flyktingars hälsa är målet för projektet Stödplattform för migration och hälsa (MILSA). Den 28 november hålls en konferens i Malmö med forskare från Malmö högskola och Lunds universitet som tillsammans med bland andra Länsstyrelsen Skåne och en rad andra aktörer ska fördjupa sig i ämnet.

Stödplattform för migration och hälsa (MILSA) är ett projekt som ska öka kunskaperna  om nyanlända flyktingars hälsa och utveckla ett gemensamt arbete för ansvariga myndigheter och organisationer. Projektet drivs av Malmö högskola, Länsstyrelsen Skåne tillsammans med ett flertal aktörer inom Partnerskap Skåne.

Som en del i projektet anordnas nu en konferens vid Malmö högskola där frågan om nyanlända flyktingars hälsa ska diskuteras. 

- Konferensen kommer att handla om vikten av en helhetssyn och gemensamma arbetsmetoder kring hälsoperspektivet för de flyktingar som kommer till Sverige. Den situation dessa människor kommer ifrån kan ofta leda till både psykisk och fysisk ohälsa, något som kan påverka integrationen negativt. För att kunna främja nyanländas förutsättningar för delaktighet i det svenska samhället och arbetsmarknaden behöver vi därför börja arbeta utifrån ett hälsoperspektiv i ett tidigt skede, säger Katarina Carlzén på Länsstyrelsen i Skåne.

Vid konferensen kommer en rad forskare och andra aktörer samlas för att lyfta fram ett integrerat hälsoperspektiv och främja det samarbete mellan olika samhällsaktörer som krävs för ett lyckat resultat. Per Germundsson är lektor vid Malmö högskola och kommer att hålla i en av punkterna vid konferensen:

- Mitt fokusområde är samverkan och det kommer jag att tala om på konferensen. I en välfärdsstat finns det många krav på fungerande samverkan mellan olika organisationer och aktörer, dock finns det också många fällor och fallgropar. Jag kommer att belysa några av dessa i förebyggande syfte för att underlätta för både organisationerna i projektet men i slutändan även för de nyanlända flyktingar som kommer hit.

Fakta
Vad? Konferens om nyanlänad flyktingars hälsa
När? Torsdag 28 november, klockan 9-16
Var? Malmö högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

Kontakt
Katarina Carlzén (projektledare, Länsstyrelsen i Skåne län)
040/044-25 26 59
0733-92 15 28 

Carin Björngren Cuadra (forskningssamordnare, Malmö högskola)
040-665 79 64
0702-08 96 43 

Fredrik Svensson, kommunikatör på kommunikationsavdelningen, Malmö högskola 
070-314 42 92, fredrik.svensson@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Snabbfakta

Vad? Konferens om nyanlänad flyktingars hälsa När? Torsdag 28 november, klockan 9-16 Var? Malmö högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö
Twittra det här

Citat

- Konferensen kommer att handla om vikten av en helhetssyn och gemensamma arbetsmetoder kring hälsoperspektivet för de flyktingar som kommer till Sverige. Den situation dessa människor kommer ifrån kan ofta leda till både psykisk och fysisk ohälsa, något som kan påverka integrationen negativt. För att kunna främja nyanländas förutsättningar för delaktighet i det svenska samhället och arbetsmarknaden behöver vi därför börja arbeta utifrån ett hälsoperspektiv i ett tidigt skede.
Katarina Carlzén, på Länsstyrelsen i Skåne.
- Mitt fokusområde är samverkan och det kommer jag att tala om på konferensen. I en välfärdsstat finns det många krav på fungerande samverkan mellan olika organisationer och aktörer, dock finns det också många fällor och fallgropar. Jag kommer att belysa några av dessa i förebyggande syfte för att underlätta för både organisationerna i projektet men i slutändan även för de nyanlända flyktingar som kommer hit.
Per Germundsson, lektor vid Malmö högskola