”Sexuell hälsa är starkt kopplat till mänskliga rättigheter”

Torsdagen den 4 september hålls Världsdagen för sexuell hälsa. Detta firas med föreläsningar och diskussioner på Malmö högskola. På agendan finns bland annat ett seminarium om sanningar kring oskulden.

För femte året i rad uppmärksammas människors sexuella hälsa världen över. Med anledning av detta arrangerar Malmö högskola, i samarbete med organisationen The World Association for Sexual Health, WAS, föreläsningar och seminarier på Orkanen.

– Min forskning visar att sexuell hälsa är starkt kopplat till mänskliga rättigheter. Det handlar till exempel om synen och bemötandet av hbtq-personer runtom i världen eller synliggörandet av sexualiteten bland kroniskt sjuka och funktionsnedsatta, säger Lotta Löfgren-Mårtenson, professor och föreståndare för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö högskola.
Hon menar att sexualpolitiken är en viktig, men eftersatt del av folkhälsan som måste lyftas upp på den politiska agendan.

Program

13.00–13.15 Presentation och inledning
Lotta Löfgren-Mårtenson, koordinator, WAS, föreståndare Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola

13.15–13.30 BILDSPEL: "Sexuell hälsa, sexualitet och genus"
Charlotta Holmström, Eva Elmerstig, Pernilla Ouis, Hanna Cinthio, Charlotta Carlström, Malmö högskola

13.30–14.00 Transactional sex in sub-Saharan Africa
Vikas Choudry, doktorand och Anette Agardh, universitetslektor, Social medicin och global hälsa, Lunds universitet

14.00–14.30 PAUS/Bildspel

14.30–15.00 Sexuell hälsa i praktik och terapi
Gunnel Brander och Thomas Wilkens Johansson. Sexualterapeutiska mottagningen, Malmö

15.00–15.30 ”Gå hem och säg det till min pappa!" Ett seminarium om oskuldens symbolik och parallella sanningar kring hymen
Hanna Cinthio, doktorand, Malmö högskola

15.30–16.00 Unga pojkar om kropp, kön, sexualitet och pornografi
Niels Ulrik Sörensen, docent, Centrum för ungdomsforskning, Århus universitet

Tid: Torsdag 4 september, 13:00 – 16:00
Plats: Sal C127, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö


Kontakt

Lotta Löfgren Mårtenson, professor

tfn: 040 665 8672

charlotta.löfgren.martenson@mah.se

Charlotte Löndahl Bechmann, kommunikatör på Fakulteten för hälsa och samhälle, charlotte.londahl.bechmann@mah.se, 040-665 78 79

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.