Stamcellstransplantation mellan syskon väcker många känslor

En stamcellstransplantation där ett syskon donerar stamceller till ett annat är känslomässigt komplicerat för såväl donator som patient. Hur personerna känner påverkas av deras relation. Det visar ny forskning från Malmö högskola.

Annika M Kisch, forskare vid Malmö högskola, är den första att ta reda på hur transplantationspatienter upplever att ha ett syskon som donator.
– Många patienter beskriver tiden precis innan transplantationen som att de befinner sig i ingen mans land, säger Kisch, som skrivit avhandlingen ” Allogeneic stem cell transplantation: patients’ and sibling donors’ perspectives".

Trygghet och skuld på samma gång
Kisch studier visar att patienter som får stamceller från ett syskon känner sig trygga med att det är just ett syskon som donerar, samtidigt känner de skuld för att de orsakar sitt syskon obehag.
– Patienten känner sig ansvarig att skydda sina anhöriga, syskonet som donerar och dennes familj, säger hon.

Påverkas av syskonens relation
Känslan av att förlora kontroll och vara beroende av syskonet och vårdpersonalen är stark hos patienterna. Hur starkt obehag patienten känner hänger samman med syskonens relation.
– För de patienter som har en sämre relation till sitt syskon är känslan av att förlora kontroll och vara beroende starkare än hos de patienter som har en bättre syskonrelation. Har syskonen en bra relation förstärks istället känslan av trygghet.

Motstridiga känslor
Syskon som donerar stamceller delar många av patienternas känslor. Precis som patienten känner de sig ansvariga. De vill skydda sitt sjuka syskon och anhöriga och berättar därför inte om sin oro.
– Många syskondonatorer uppger att de upplever att de inte har något val, de måste ställa upp. Samtidigt vill de hjälpa till och ser donationen som en gåva.

Vården behöver utveckla stödet
Annika Kisch menar att stödet till såväl patienter som donatorer måste utvecklas.
– Många är oroliga och behöver stöd. Såväl patienten som donatorn befinner sig i en mycket svår situation och brottas med många motstridiga känslor, känslor som de sällan delar med sig till varandra. Det är viktigt att man individualiserar informationen och vården av patienter som genomgår stamcellstransplantationer och deras syskondonatorer, menar hon.
– Vården måste se hela människan!
 


Kontakt

Annika M Kisch

Tfn: 0708 211 373

annika.kisch@mah.se

Charlotte Löndahl Bechmann, kommunikatör Malmö högskola, charlotte.londahl.bechmann@mah.se, 040-665 78 79

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Prenumerera