Mandamus avyttrar tre kommersiella fastigheter

MANDAMUS AVYTTRAR TRE KOMMERSIELLA FASTIGHETER Under juni månad har Mandamus avyttrat en kontorsfastighet i Norrköping med en uthyrningsbar area om 814 kvm samt en butiks-/kontorsfastighet i Ljungby med en uthyrningsbar area om 745 kvm. Den sammanlagda försäljningssumman för dessa två försäljningar uppgick till 6,3 Mkr och innebar en avyttringsförlust med 2,7 Mkr. I början av juli har en kontorsfastighet i Huddinge i södra Storstockholm avyttrats för 37 Mkr och med en avyttringsvinst om 3,6 Mkr. Fastigheten, som har en uthyrningsbar area om 5.174 kvm, har avyttrats med tillträde den 17 juli 2002. Avyttringsresultatet för denna affär ingår ej i halvårsbokslutet. Kommentar från Mandamus VD Anders Johansson Försäljningarna av dessa kommersiella fastigheter utgör ett led i vår strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till bostadsfastigheter i tillväxtorter. Försäljningarna har inte helt överraskande genomförts till priser som legat något under bedömt marknadsvärde vid årsskiftet. Sedan drygt ett år tillbaka har prisutvecklingen för kommersiella fastigheter generellt varit negativ till följd av en avmattad konjunktur. Frågor Eventuella frågor besvaras av Mandamus VD Anders Johansson på tfn. 08- 566 130 00 eller e-post anders.johansson@mandamus.se , vice VD Bengt Evaldsson på tfn. 08-566 130 00 eller e-post bengt.evaldsson@mandamus.se. Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.800 Mkr med årliga hyresintäkter om knappt 900 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00620/wkr0002.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Prenumerera

Dokument & länkar