Mandamus höjer direktavkastningen genom fastighetsbyte med JM.

MANDAMUS HÖJER DIREKTAVKASTNINGEN GENOM FASTIGHETSBYTE MED JM. Affären i korthet: Mandamus byter fastigheter med JM. Dessutom förvärvas en bostadsfastighet från JM. Bytet och förvärvet innebär att Mandamus erhåller två bostadsfastigheter i Trelleborg och en kontorsfastighet i Trollhättan på totalt ca. 11.000 kvm. JM får i utbyte en bostadsfastighet i Danderyd och en kontorsfastighet i Stockholm på totalt ca. 4.900 kvm samt en obebyggd tomt i Lund med en byggrätt på 3.300 kvm. Affären utgör ett led i Mandamus strategi att förvärva fastigheter i prioriterade orter, däribland Trelleborg och Trollhättan, samtidigt som fastigheter utanför de prioriterade orterna säljs. Affären förbättrar Mandamus årliga driftnetto med ca. 1,0 Mkr. Mandamus har idag bytt och förvärvat fastigheter med ett marknadsvärde på ca. 75 Mkr med JM. Mandamus erhåller två stycken bostadsfastigheter i Trelleborg på totalt ca. 5.000 kvm samt en kontorsfastighet i Trollhättan på ca. 6.000 kvm. JM erhåller en bostadsfastighet i Danderyd och en kontorsfastighet i centrala Stockholm på totalt ca. 4.900 kvm samt en obebyggd tomt i Lund med en byggrätt på 3.300 kvm. Affären förbättrar Mandamus driftnetto med ca 1,0 Mkr på årsbasis omedelbart vid övertagandet. De övertagna fastigheterna har relativt stora vakanser, varför driftnettot successivt bör kunna förbättras ytterligare. Affären utlöser ingen reavinst eller reaförlust. Efter affären har Mandamus fastigheter till ett bokfört värde om ca. 3.200 Mkr. Andelen bostäder mätt som andelen av bokfört värde uppgår nu till drygt 66%. Kommentar från Mandamus VD Anders Johansson Affären ger Mandamus en högre total direktavkastning samt en effektivare fastighetsförvaltning i våra prioriterade orter Trelleborg och Trollhättan. Vi har nu under kort tid genomfört ett antal fastighetsaffärer som stärker våra prioriterade orter, höjer direktavkastningen och förbättrar kassaflödet. Vi hoppas kunna genomföra fler affärer av denna typ under hösten 1998. Frågor Frågor angående denna affär besvaras av Mandamus VD Anders Johansson på telefon 08-5661 3000. Detta pressmeddelande finns även på www.mandamus.se . Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om ca. 3.200 Mkr.

Dokument & länkar