Mandamus koncentrerar fastighetsbeståndet genom försäljning av alla fastigheter i Falköping och Lidköping

MANDAMUS KONCENTRERAR FASTIGHETSBESTÅNDET GENOM FÖRSÄLJNING AV ALLA FASTIGHETER I FALKÖPING OCH LIDKÖPING Affären i korthet: * Mandamus säljer alla sina fastigheter i Falköping och Lidköping för 25 Mkr. * Affären ger Mandamus en realisationsvinst på ca 2 Mkr. * Total försåld yta är 10.073 kvm i Falköping och 1.419 kvm i Lidköping. * I och med denna affär så har Mandamus inga fastigheter kvar i Falköping och Lidköpings kommuner. Mandamus har nu sålt sina 18 st småfastigheter i Falköping på 10.073 kvm varav 9.599 kvm är bostäder och 474 kvm är lokaler samt 1 st fastighet i Lidköping på 1.419 kvm varav 700 kvm är bostäder och 719 kvm är lokaler. I och med denna försäljning erhåller Mandamus en realisationsvinst på ca 2 Mkr. Försäljningen är ett led i koncentrationen till prioriterade orter. Mandamus har sedan årsskiftet lämnat 11 kommuner och äger nu fastigheter i 55 kommuner. Kommentar från Mandamus VD Anders Johansson Försäljningen är ett led i vår strävan att ytterligare koncentrera fastighetsbeståndet till våra prioriterade orter. Dessutom effektiviserar försäljningen ytterligare Mandamus fastighetsförvaltning. Frågor Eventuella frågor besvaras av Mandamus VD Anders Johansson eller finansdirektör Bengt Evaldsson På telefon 08-5661 3000. Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om ca 5.000 Mkr med årliga hyresintäkter om ca 765 Mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00240/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar