Mandamus köper för 49 mkr i trollhättan

Mandamus har 30/6 köpt tre fastigheter i Trollhättan för ca 49 Mkr från Stadshypotek Fastigheter Utveckling AB. Totalt består fastigheterna av 9.662 kvm fördelat på 132 lägenheter och tre lokaler. Detta köp följer Mandamus strategi att förvärva fler fastigheter på prioriterade orter av vilka Trollhättan är en. Frågor angående Trollhätteaffären besvaras av Mandamus VD Anders Johansson och vVD Jan Lilja på telefon 08-5661 3000

Prenumerera