Mandamus Laddar Boendet

Mandamus Laddar Boendet! - Allianser med åtta rikstäckande företag - Mandamus Tillval (ex. diskmaskin, säkerhetsdörr, tvättmaskin) - Mandamus Tjänster (ex. inflyttningstjänst och städning) Mandamus lyssnar på sina hyresgäster. Med utgångspunkt från genomförda hyresgästundersökningar har konceptet Laddat Boende skapats, vilket är indelat i kategorierna Tillval, Tjänster och Förmånspaket. Laddat Boende kommer att marknadsföras mot Mandamus hyresgäster via Bo-Butiker, extranät, hemsidan och folder. Mandamus ser det som självklart att hyresgästerna skall kunna göra individuella Tillval i form av diskmaskin, tvättmaskin, säkerhetsdörr mm. I jakten på tid och livskvalitet så är möjligheten att kunna köpa Tjänster såsom städhjälp, inflyttningstjänster mm. en nödvändighet. Förmånspaketen erbjuds av åtta rikstäckande företag (Birka, Holmia, Telia, Electrolux, SEB, Preem, Budget och Securitas Direct). Kommentar från Mandamus VD, Anders Johansson. "Vi vill höja statusen på hyresrätten och addera mervärden i boendet. Innehållet i Laddat Boende är i sig inga nyheter. Det viktiga är paketeringen av tjänster och produkter under ett paraply. Det skall vara enkelt för våra hyresgäster att spara både tid och pengar. Vi räknar med att införandet av Laddat boende kommer att innebära lägre vakanser och en lägre omflyttning. Samarbetet med de åtta allianserna höjer värdet i boendet för våra hyresgäster. För att kunna hålla nere centrala administrations- och utvecklingskostnader så krävs det att vi har starka samarbetspartners, som kan deltaga i olika typer av projekt. Ett intelligent husprojekt i Husby i norra Stockholm tillsammans med Birka är ett exempel på samarbetsprojekt. En större rikstäckande bredbandssatsning tillsammans med Telia är ett annat bra exempel". Frågor. Eventuella frågor besvaras av Mandamus VD, Anders Johansson på tfn. 08-566 130 00 eller e-post anders.johansson@mandamus.se eller av Marknadschef Lars Lindfors på tfn. 08-566 130 00 eller e-post lars.lindfors@mandamus.se . Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.400 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 800 Mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00620/bit0002.pdf

Dokument & länkar