Mandamus säljer ytterligare 14 fastigheter

MANDAMUS FORTSÄTTER ATT SÄLJA ICKE STRATEGISKA FASTIGHETER Som ett led i Mandamus strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till högst 20 utvalda orter och med inriktning på bostadsfastigheter, har ytterligare avyttringar genomförts under senare delen av året. Vi har tidigare i särskilda pressmeddelanden informerat om försäljningar av utlandsfastigheter, Köpstaden i Skara samt försäljningen av samtliga fastigheter i Ulricehamn. Utöver dessa försäljningar har ytterligare 14 mindre fastigheter sålts under fjärde kvartalet 1999 för totalt cirka 56 Mkr. Dessa försäljningar har inneburit en avyttringsvinst om drygt 6 Mkr. Genomförda försäljningar omfattar två fastigheter i Gislaved, tre fastigheter i Gusum utanför Valdemarsvik, tre fastigheter i Malmö, en fastighet i vardera Arboga, Botkyrka, Karlstad, Kungsör, Simrishamn och Värnamo. Dessa försäljningar innebär att Mandamus lämnar ytterligare tre kommuner helt; Arboga, Kungsör och Simrishamn, och nu finns inom 48 kommuner. Frågor Eventuella frågor besvaras av Mandamus VD Anders Johansson på tfn. 08-566 130 00 eller vice VD Bengt Evaldsson eller via e-post anders.johansson@mandamus.se eller bengt.evaldsson@mandamus.se Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal utvalda orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om ca 5.200 Mkr med årliga hyresintäkter om ca 800 Mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar