Mandator, Journalistgruppen, TCO och Nomos Management i samarbete: Webb-verktyg ger anställda koll på egen arbetsmiljö

Mandator, Journalistgruppen, TCO och Nomos Management i samarbete: Webb-verktyg ger anställda koll på egen arbetsmiljö Nu ska kontorsanställda själva kunna mäta och förbättra sin arbetsmiljö. Allt med hjälp av ett nytt webbaserat verktyg som TCO Utveckling tar fram i samarbete med Nomos Management, Mandator och Journalistgruppen. 40 procent av de kvinnor som sitter mer än halva arbetstiden framför datorn har ont i rygg och nacke. 35 procent har ont i axlar eller armar. Undersökningen som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort bland TCO:s kvinnliga medlemmar är bara ett exempel på att många kontorsanställda far illa på jobbet, ofta beroende på dålig arbetsmiljö. TCO Utveckling AB vill förbättra kunskaperna om arbetsmiljö ute på arbetsplatserna och påverka tillverkarna att ta fram lätthanterliga och ergonomiskt riktiga arbetsredskap. Ett exempel är Kontorsprovaren: ett verktyg som tagits fram tillsammans med Nomos Management och som nu ska vidareutvecklas på webben med hjälp av IT-företaget Mandator och dess dotterbolag kommunikationsföretaget Journalistgruppen. Tillsammans erbjuder dessa två den nya typen av Internetlösningar: hela paket från teknisk infrastruktur och programmering till användaranalys, text och layout. Med Kontorsprovaren kan den enskilde arbetstagaren själv dokumentera sitt arbete, mäta hur olika moment och arbetsredskap påverkar den totala arbetsmiljön och få individuella råd och tips på hur arbetssituationen kan förbättras. Resultaten ska också användas för att stimulera tillverkarna till en bra produktutveckling. - Det här är ett kraftfullt hjälpmedel för individen. Via Provaren kan var och en få en god inblick i vad man faktiskt gör under en dag, och utifrån det kan man förändra och förbättra arbetsmiljön, säger Tone Petrelius, ergonom på TCO Utveckling. En första demo av Kontorsprovaren kommer att visas på Möbelmässan i Älvsjö den 9-13 februari 2000. Då kommer även Tomas Berns från Nomos Management att hålla ett seminarium om möjligheterna med Kontorsprovaren. För mer information kontakta: Tone Petrelius, ergonom TCO Utveckling Tel.: 08-782 92 68, 070-562 95 16 Mari Andersson, civilingenjör Nomos Management Tel.: 08-544 969 07, 070-491 65 91 Björn Sandström, projektledare Mandator Tel.: 08-402 31 69, 070-728 77 62 Niklas Flyborg, VD/koncernchef Mandator Tel. 08-402 31 00, 070-594 96 78 Benke Carlsson, projektledare Journalistgruppen Tel.: 08-610 21 31, 070-399 88 83 Ellinor Bollman, marknadschef, Journalistgruppen Tel.: 08-610 20 36, 070-347 37 14 TCO Utveckling AB arbetar för bättre arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Det gör man genom att utveckla marknadsdrivna verktyg som stimulerar utvecklingen av miljö- och arbetsmiljöanpassade produkter och arbetsprocesser. Syftet är också att dessa ska ge ökad intern effektivitet och konkurrenskraft i företag och organisationer. TCO Utveckling AB ägs av TCO. www.tco.se Journalistgruppen är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer med ett 70-tal rådgivare, projektledare, skribenter, webbexperter och grafiska formgivare. Vår styrka är att kunna hantera stora informationsmängder, välja rätt kanaler och se till att budskapen når rätt målgrupper. www.journalistgruppen.se Nomos Management AB är ett av Europas ledande konsultföretag inom användbarhet. Vi stödjer arbetet att ta fram produkter som är lätta att använda. Vi arbetar bland annat med mjukvara, interaktiva webbtjänster, intranät, hårdvara, konsumentprodukter och arbetsplatser. Vårt användarcentrerade arbetssätt ger värdefulla ingångsvärden avseende användbarhet i hela processen - från förstudie och kravställande till design och utvärdering. This information is also available in English. Please contact Mandator: +46-8-402 31 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT01020/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar