Mandator ITS levererar CATS till Viking 99

Mandator ITS levererar CATS till Viking 99 - en global datorstödd fredsövning! Mandator ITS (Interactive Training & Simulation) levererar CATS till Viking 99 - en global datorstödd fredsövning. Viking 99 är en unik multinationell datastödd fredsövning för stabs- organisationer och genomförs inom ramen för "Partnership for Peace". Övningen är arrangerad av Sverige och USA där Sverige är huvudansvariga för övningen. 23 länders militära funktioner deltar i övningen som även inkluderar deltagande av 10 olika civila organisationer som t.ex. Amnesty, Röda Korset och Räddningsverket. Övningen pågår under perioden 23 november - 2 december 1999. För denna övning använder man sig av Mandators spelmotor CATS TYR och programvaran för ledningsstöd CATS Hugin. CATS TYR är ett datorbaserat ledningsträningssystem som kan användas både för civil och militär ledningsträning. Syftet med systemet är att ge träning och övning i beslutsfattning och arbete på ledningsnivå samt att, i förlängningen, även kunna ge underlag för värdering, planläggning och studieverksamhet. CATS Hugin är ett datorbaserat ledningsövningsstöd som kan användas enskilt eller i kombination med CATS TYR. Hugin ger användaren ett lättanvänt verktyg för att överföra en lägesbild. Systemet bygger på en kartklient och standardfunktion för e-post. CATS har rönt mycket stort internationellt intresse och valts av NATO som plattform för utveckling av träningssimulatorer till de fredsbevarande styrkorna inom ramen för PfP (Partnership for Peace). Mandator AB För mer information, kontakta: Johan Skoglöf, VD Mandator ITS, Tel 08-528 026 01, mobil 0708-91 82 49, Marina Liström, Informationsansvarig Mandator ITS, Tel 08-528 026 08, Niklas Flyborg, VD Mandator AB, Tel 08-402 31 00, mobil 070-594 96 78 This information is also available in English. Please contact Mandator: +46-8- 402 31 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar