Mandator Kazoo implementerar e-handel åt Ravema

Mandator Kazoo implementerar e-handel åt Ravema. Mandator har tecknat avtal med Ravema om implementering av en ny e-handelsprocess för Ravemas kunder. Ravema, som är marknadsledande leverantör av maskiner, kringutrustning och service till svensk och norsk verkstadsindustri, kommer att erbjuda sina kunder en e-handelslösning som bygger på internets alla möjligheter. Ravemas kunder finns över hela Sverige och Norge och är både små lokala företag och stora globala koncerner som t.ex. Volvo. Förutom den affärsnytta som den nya affärsprocessen medför både för Ravema och dess kunder, ser Ravema även möjligheten att, via Mandators implementeringtjänster, erbjuda sina kunderna en IT-partner som medverkar till att kunden snabbt kommer igång med e-handel. Mervärdet är uppenbart för Ravema, Ravemas kunder och Mandator. Mandator kommer under perioden för implementeringen att besöka Ravemas kunder och medverka till att den nya rutinen för e-handeln snabbt och kostnadseffektivt kommer igång. För detta behövs kunskap om Internet- och IT- teknik, goda kunskaper om kundens verksamhet och förmågan att se den affärsnytta som kan skapas genom e-handel. -"Implementeringen av e-handelsfunktioner hos våra kunder är avgörande för att vår satsning skall bli framgångsrik hos våra kunder och därigenom för oss själva", säger Lars Ekström, VD för Ravema AB. - "Ravema-projektet är mycket intressant, då det på många sätt visar på den utveckling av affärsprocesser, som idag är möjlig med hjälp av IT", säger Lena Petersson, marknadschef Mandator Mellan/Norr. - "Mandator visar nu att vi står för ett nytänkande inom vår bransch. Genom att arbeta både med kunden och kundens kund skapar vi direkt kundnytta i flera led". Ravema-uppdraget är ett rikstäckande åtagande och Mandator belönas utifrån uppnådd kundnytta vilket ger nya värdeaspekter på IT-projekt direkt kopplade till utveckling av nya affärsprocesser. Mandator AB För mer information, kontakta: Lars Ekström, VD Ravema, Tel 0370-488 00, mobil 070-434 88 22 Lena Petersson, Marknadschef Mandator Mellan/Norr, Tel 013-245320, mobil 0708- 110996 eller Niklas Flyborg, VD Mandator AB, Tel 08-402 31 00, mobil 070-594 96 78 This information is also available in English. Please contact Mandator: +46-8- 402 31 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00350/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar