Mandator tecknar ramavtal om Internet- och IT-tjänster med Göteborg Stad

Mandator tecknar ramavtal om Internet- och IT-tjänster med Göteborg Stad Mandator har tecknat ett treårigt ramavtal ang Internet- och IT-tjänster med Göteborgs Stads bolag för upphandling. Avtalet träder i kraft i december 1999 och sträcker sig fram till sommaren år 2002. Mandators bedömning är att avtalet kommer innebära kraftig ökning från dagens redan höga volym, vilken för 1999 uppskattas uppgå till cirka 12 Mkr. Avtalet innefattar Göteborgs Stad med förvaltningar och egna bolag samt Göteborgs Kyrkoförvaltning och Öckerö Kommun. Göteborgs Stad har under flera år målmedvetet investerat i en strukturell uppbyggnad av sin infrastruktur. Syftet har varit att göra Göteborg till en stad i IT-samhällets framkant. Redan idag finns en väl integrerad och systematiserad informationshantering mellan förvaltningar och bolag. Mandator har sedan många år tillsammans med ADB-Kontoret byggt upp en lång och framgångsrik relation med Göteborgs Stad. "Vi har en bra och nära relation till Göteborgs Stads IT-Förvaltning och får nu möjlighet att ytterligare stärka det väl fungerande samarbetet Avtalet innebär att vi tillsammans kan arbeta ännu mer långsiktigt i utvecklingen av Göteborg som en av Sveriges modernaste IT-städer, säger Björn Larsson, Försäljningschef Mandator Väst". Avtalet med Göteborgs Stad är ytterligare ett ramavtal som kompletterar Mandators projektrelaterade erbjudanden på ett långsiktigt, strategiskt bra sätt. Förmågan att kunna hantera såväl långa, större samlade åtaganden parallellt med projektrelaterade erbjudanden i teknikens absoluta framkant är en, bland andra, avgörande faktor för Mandators långsiktiga tillväxt. Mandator AB För mer information, kontakta: Björn Larsson, Försäljningschef Mandator Väst, Tel 031-707 69 20, mobil 0705-88 57 20 eller Niklas Flyborg, VD/Koncernchef Mandator, Tel 08-402 31 00, mobil 070-594 96 78. This information is also available in English. Please contact Mandator: +46-8- 402 31 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00060/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar