Ny strategisk inriktning med Deutsche Bank Alex Brown som rådgivare.

Ny strategisk inriktning med Deutsche Bank Alex Brown som rådgivare. Mandator ändrar strategisk inriktning med ökad fokusering och snabbare expansiontakt som följd. Deutsche Bank Alex Brown, London, har anlitats som rådgivare i denna process. Mandators styrelse kommer överväga att föreslå en nyemission för att stärka den finansiella basen för kommande expansion. Den nya strategin innebär att verksamheten inom fokuserade områden, fördubblas varje år under de närmaste åren. Den snabbare expansionstakten möjliggörs genom en fokusering inom följande områden. * E-Commerce & Content Management * Wireless Applications & Telecom * Embedded Systems & Technical Applications * Interactive Training & Simulation Mandator AB För mer information, kontakta: Niklas Flyborg, VD/Koncernchef Mandator, Tel 08-402 31 00, mobil 070-594 96 78, Lars O Pettersson, Styrelseordförande Mandator AB, Tel, 070-555 26 90 Jan Olsson, Director, Deutsche Bank, London, +44-171 545 66 88 This information is also available in English. Please contact Mandator: +46-8-402 31 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00590/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00590/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar