Ljusning inom tillverkningsindustrin

Trots det tuffa läget inom tillverkningsindustrin räknar arbetsgivarna inom branschen med en uppåtgående sysselsättningstrend inför det tredje kvartalet. Jobbprognosen är förvisso -2 procent, men det är en markant ökning jämfört med andra kvartalet. Energisektorn samt hotell- och restaurangbranschen står för landets starkaste jobbprognoser medan transport- och kommunikation den svagaste. I Sverigetoppen ligger östra Götaland samt Stockholms och Uppsala län. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som använts internationellt under mer än fyrtiofem år.

Sysselsättningstrenden för tillverkningsindustrin är förvisso negativ (-2 procent), men innebär trots det en stark uppgång med 11 procentenheter jämfört med förra kvartalet. I en årsjämförelse är jobbprognosen dock betydligt svagare (ned 20 procentenheter). Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är -2 procent, vilket är tre procentenheter högre än förra kvartalet. - Uppgången i efterfrågan på arbetskraft inom tillverkningsindustrin inför nästa kvartal är ett glädjebesked, eftersom branschen fungerar som en dynamo för landet. Det kan rent av vara ett trendbrott vi ser, säger Peter Lundahl, VD för Manpower Sverige. Hotell- och restaurang i topp Sex av tio undersökta branscher rapporterar uppgångar i sysselsättningen och resterande fyra redovisar nedgångar. Mest optimistiska är arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen följt av energisektorn. Transport- och kommunikationsbranschen lämnar med -17 procent den svagaste prognosen, vilket dock är en rejäl uppgång för branschen med 11 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Byggindustrin fortsätter nedåt (-10 procent) och lämnar nu branschens svagaste jobbprognos sedan undersökningen infördes för sex år sedan. Stora kontraster mellan regionerna I tre av fem svenska regioner minskar sysselsättningsplanerna. Minst optimistiskt är läget i norra och mellersta Sverige, som lämnat den svagaste jobbprognosen på sex år. Även de skånska arbetsgivarna lämnar en svag jobbprognos (ned nio procentenheter). Arbetsgivarna i Västra Götalands län står, trots en uppgång med 10 procentenheter, för landets näst svagaste sysselsättningstrend någonsin (-8 procent). Som kontrast förutspår arbetsgivarna i östra Götaland en rejäl uppgång och redovisar den i särklass starkaste jobbprognosen (+12 procent). En viss optimism på arbetsmarknaden finns även i Stockholms och Uppsala län (+ 4 procent), men det är samtidigt den svagaste sysselsättningstrenden hittills. Tecken på stabilitet trots svag arbetsmarknad Av de 34 länder som ingår i undersökningen rapporteras en positiv sysselsättningstrend från 11 av dem inför den kommande tremånadersperioden. Jämfört med förra året har samtliga länder lämnat svagare jobbplaner, men trots detta finns tecken på en stabilisering på den internationella arbetsmarknaden. De amerikanska arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft är oförändrad (-2 procent) jämfört med föregående kvartal. I Asien hyser arbetsgivarna viss optimism och sysselsättningstrenden ökar i fyra av åtta länder. Irland, Spanien, Grekland, Rumänien, Italien, Japan och Storbritannien har lämnat de svagaste prognoserna globalt medan de starkaste återfinns i Indien, Norge, Polen, Peru, Singapore och Taiwan. På www.manpower.se under Pressrum kan följande laddas ner: • Rapporten i sin helhet • Diagram • Bild VD Peter Lundahl Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet 2009 presenteras den 8 sept. Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet förväntar sig 11 procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, 10 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (78 procent) förutser en oförändrad sysselsättning.

Om oss

Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 67 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting och in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte 614 Meuro år 2003. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 8 000 anställda. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har vi kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombinerar vi det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibilitet.

Prenumerera

Dokument & länkar