Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför fjärde kvartalet 2008: Stabil arbetsmarknad trots internationell oro

Räntehöjningar och en begynnande lågkonjunktur till trots, arbetsgivarna bedömer att sysselsättningen inför årets sista kvartal kommer att ligga kvar på samma nivå som nu. Transport- och kommunikationssektorn är den jobbsäkraste medan hotell- och restaurangbranschens arbetsgivare spår rejäla neddragningar. Internationellt har sysselsättningsprognoserna dämpats betydligt och både USA och Storbritannien backar medan Indien och Taiwan har stora anställningsbehov. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som använts internationellt under mer än fyrtiofem år.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +10 procent, vilket är en procentenhet lägre än förra kvartalet och fem procentenheter lägre än samma tidpunkt förra året.

- Glädjande nog ser vi att efterfrågan på arbetskraft håller i sig i Sverige även om den internationella tillbakagången med USA i spetsen blir alltmer påtaglig. Arbetsgivarna inom svenska hotell- och restaurangbranschen tror på en nedgång i sysselsättningen och det tolkar vi som ett tidigt tecken på avmattning även i Sverige, men det är för tidigt att säga om det sprider sig till andra branscher och om det håller i sig, säger Lars Forseth, VD för Manpower Sverige.

Transport- och kommunikationsbranschen ökar
Sex av de tio undersökta branscherna rapporterar uppgångar i sysselsättningen, och transport- och kommunikationsarbetsgivarna lämnar med +20 procent den starkaste prognosen; en ökning med fyra procentenheter jämfört med föregående kvartal och nio procentenheter högre än för ett år sedan. Byggbranschen och tillverkningsindustrin ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal. Värt att notera är dock att tillverkningsindustrins sysselsättningstrend halverats (ned 18 procentenheter) jämfört med för ett år sedan. Arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen har lämnat den svagaste sysselsättningsprognosen (-5 procent). Det är branschens lägsta sedan undersökningen startade för fem år sedan.

Stockholms och Uppsala län toppar
I fyra av de fem undersökta regionerna rapporterar arbetsgivarna ökade sysselsättningsplaner. Stockholms och Uppsala län ligger i topp med +17 procent, vilket är en ökning både på kvartals- och årsbasis. Stockholms och Uppsala län är för övrigt den enda regionen som ökar sysselsättningstrenden på årsbasis. Den näst starkaste prognosen har östra Götaland lämnat (+16 procent), följt av Skåne (+10 procent). För Skåne innebär det en betydande ökning på kvartalsbasis, men en kraftig tillbakagång på årsbasis. Minskar gör norra och mellersta Sverige.

Dämpad internationell arbetsmarknad
Majoriteten av de 33 länder som ingår i undersökningen rapporterar en minskad sysselsättningstrend inför den kommande tremånadersperioden, och har även dragit ner sysselsättningsplanerna jämfört med för ett år sedan. De amerikanska arbetsgivarna lämnar sin mest pessimistiska prognos på fem år medan Kina ligger kvar på en relativt stabil sysselsättningsnivå.

Spanien, Irland och Italien har lämnat de svagaste prognoserna globalt och Storbritannien har inte haft så låg efterfrågan på arbetskraft på fjorton år. Det råder dock fortsatt optimism i flera länder runt om i världen, inte minst i Indien som lämnat den starkaste prognosen globalt följt av Costa Rica, Peru, Singapore och Taiwan. I flera europeiska länder så som Tyskland, Holland och Belgien ökar också jobbprognoserna inom den viktiga tillverkningsindustrin.


Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som det antal arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus det antal som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet förväntar sig 14 procent av arbetsgivarna att öka antalet anställda, fem procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (80 procent) förutser en oförändrad sysselsättning.

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2009 presenteras den 9 december 2008.

Om oss

Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 67 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting och in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte 614 Meuro år 2003. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 8 000 anställda. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har vi kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombinerar vi det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibilitet.