Manpower satsar på senior arbetskraft: Fler seniorer säkrar kompetensen

Personer över 65 år har den arbetslivserfarenhet som krävs och de vill jobba. Parallellt råder stor brist på hantverkare, tekniker och läkare med rätt kompetens. Men den seniora arbetskraften är en resursbank som utnyttjas dåligt i samhället. Därför satsar nu Manpower på att motivera och underlätta för seniorer att söka jobb och samtidigt möta arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens.

Att ha säkerställt hur äldre arbetskraft ska rekryteras och lockas att fortsätta arbeta efter pensionen kommer inom en snar framtid bli ett viktigt konkurrensmedel för företagen. Statistik visar dock att Sverige har sämst beredskap i världen att möta behovet av senior arbetskraft (Källa: Manpower Talent Crunch, 2007). De stora pensionsavgångarna bland 40-talisterna efterlämnar ett kompetensgap som blir problematiskt att fylla. Manpower har identifierat det ökade behovet av senior arbetskraft i samhället och gör nu en kraftmätning på området. Rekrytering av Sveriges seniorer antas öka tillgången på kvalificerad kompetens. – Vi valde att rekrytera senior arbetskraft via Manpower för att hitta rätt kompetens. Senioren som vi rekryterat till butiksansvarig på deltid är 68 år och har lång erfarenhet och branschkunskap, vilket skapar förtroende hos våra kunder, säger Roland Skoglund, butikschef på Hilti Svenska AB. – Hiltis val att rekrytera en senior bekräftar behovet av senior arbetskraft hos många arbetsgivare. När företagen tvingats slimma sina organisationer i lågkonjunkturen finns möjligheten att ta in extra arbetskraft på deltid eller per timme i form av kunniga seniorer med mångårig arbetslivserfarenhet, säger Peter Lundahl, VD för Manpower Sverige. Det är främst bland tekniker, hantverkare, verkstadspersonal, läkare, lönehandläggare, ekonomer, yrkeschaufförer, administrativ personal, lärare och IT-personal, som Manpower ser ett extra stort behov av seniorer. Manpower räknar med att behöva 3 000 seniorer fram till 2012 för sin uthyrningsverksamhet. Satsningen görs över hela landet; men främst i storstadsregionen.

Om oss

Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 67 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting och in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte 614 Meuro år 2003. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 8 000 anställda. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har vi kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombinerar vi det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibilitet.

Prenumerera

Dokument & länkar