Svagt uppåt på bottenfrusen arbetsmarknad

Arbetsmarknaden vänder svagt uppåt under tredje kvartalet. Dock är variationerna mellan branscherna och regionerna stora. Bland de undersökta branscherna är det el-, värme- och vattenförsörjning samt restaurangbranschen som står för de starkaste jobbprognoserna. Anmärkningsvärt är att tillverkningsindustrin ökar rejält jämfört med förra kvartalets bottennotering. I Sverigetoppen ligger östra Götaland samt Stockholms och Uppsala län, medan arbetsgivarna i Skåne har dämpat jobbförväntningarna betydligt. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som använts internationellt under mer än fyrtiofem år.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är -2 procent, vilket är tre procentenheter högre än förra kvartalet, men samtidigt hela 12 procentenheter lägre än samma tidpunkt förra året. - Resultatet speglar den splittrade bilden av konjunkturläget som nu råder. Vi noterar hur byggbranschen fortsätter att rasa samtidigt som arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen samt energisektorn ser ljust på sysselsättningen inför tredje kvartalet. Det kan vara början på en stabilisering på arbetsmarknaden som vi har i sikte, säger Peter Lundahl, VD för Manpower Sverige. Ljusning inom tillverkningsindustrin Sex av tio undersökta branscher rapporterar uppgångar i sysselsättningstrenden och resterande fyra redovisar nedgångar. Transport- och kommunikationsbranschen lämnar med -17 procent den svagaste prognosen, vilket dock är en rejäl uppgång för branschen med 11 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Byggindustrin fortsätter nedåt (-10 procent) och lämnar nu branschens svagaste jobbprognos sedan undersökningen infördes för sex år sedan. Mest optimistiska är arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen följt av energisektorn, samtidigt som tillverkningsindustrin ökar med 11 procentenheter jämfört med förra kvartalets bottennotering. Stora kontraster mellan regionerna I tre av fem svenska regioner minskar sysselsättningsplanerna. Minst optimistiskt är läget i norra och mellersta Sverige, som lämnat den svagaste jobbprognosen på sex år. Även de skånska arbetsgivarna lämnar en svag jobbprognos (ned nio procentenheter). Arbetsgivarna i Västra Götalands län står, trots en uppgång med 10 procentenheter, för landets näst svagaste sysselsättningstrend någonsin (-8 procent). Som kontrast förutspår arbetsgivarna i östra Götaland en rejäl uppgång och redovisar den i särklass starkaste jobbprognosen (+12 procent). En viss optimism på arbetsmarknaden finns även i Stockholms och Uppsala län (+4 procent), men det är samtidigt den svagaste sysselsättningstrenden hittills i regionen. Tecken på stabilitet trots svag arbetsmarknad Av de 34 länder som ingår i undersökningen rapporteras en positiv sysselsättningstrend från 11 av dem inför den kommande tremånadersperioden. Jämfört med förra året har samtliga länder lämnat svagare jobbplaner, men trots detta finns tecken på en stabilisering på den internationella arbetsmarknaden. De amerikanska arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft är oförändrad (-2 procent) jämfört med föregående kvartal. I Asien hyser arbetsgivarna viss optimism och sysselsättningstrenden ökar i fyra av åtta länder. Irland, Spanien, Grekland, Rumänien, Italien, Japan och Storbritannien har lämnat de svagaste prognoserna globalt medan de starkaste återfinns i Indien, Norge, Polen, Peru, Singapore och Taiwan. På www.manpower.se under Pressrum kan följande laddas ner: • Rapporten i sin helhet • Diagram • Bild VD Peter Lundahl Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet 2009 presenteras den 8 sept. Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet förväntar sig 11 procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, 10 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (78 procent) förutser en oförändrad sysselsättning.

Om oss

Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 67 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting och in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte 614 Meuro år 2003. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 8 000 anställda. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har vi kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombinerar vi det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibilitet.

Prenumerera

Dokument & länkar