Unga sjukskriver sig utan att vara sjuka

Sjukfrånvaro är ett etablerat begrepp men färska undersökningsresultat visar att det är hög tid att införa två nya begrepp: friskfrånvaro och sjuknärvaro. Var femte svensk har någon gång sjukskrivit sig utan att vara sjuk och den vanligaste orsaken är att man känner sig trött eller sliten. Vanligast är detta bland 80- och 90-talisterna. Samtidigt går mer än varannan till jobbet trots att de är sjuka. Svenskarna använder sig alltså av båda delarna i relativt stor utsträckning men det är betydligt vanligare att vara sjuknärvarande än friskfrånvarande, framförallt bland chefer. Detta framgår av den senaste Work Life-undersökningen i samarbete med Kairos Future där drygt 8 000 personer i Manpower-panelen svarat på frågor om arbete och karriär.

Det är relativt stor skillnad beroende på ålder, typ av arbete och bostadsort. Är du 80- eller 90-talist, stockholmare och arbetar i kundtjänst eller med kontor/administration sjukskriver du dig oftare än andra fastän du är frisk – hela 71 procent av 80- och 90-talisterna sjukskriver sig trots att de är friska. Bor du i Stockholm, är 70-talist och chef är det istället troligt att du ofta eller alltid går till jobbet trots att du är sjuk. Bland chefer generellt är det 68 procent som går till jobbet sjuka.

– Att så många chefer arbetar trots att de är sjuka väcker frågor kring om de ständiga kraven på tillgänglighet i kombination med slimmade organisationer gör att det helt enkelt inte finns utrymme för sjukfrånvaro på chefsnivå. När det gäller de ungas benägenhet till friskfrånvaro finns det skäl för arbetsgivarna att skapa en arbetsmiljö som motiverar och engagerar de generationer som nu kommer in på arbetsmarknaden, säger Carina Riedler, VD på Manpower Hälsopartner Manpower Sverige.

Undersökningen har även genomförts i Norge och där uppger hela 70 procent att de är går till jobbet fastän de är sjuka, mot Sveriges 56 procent. När det gäller friskfrånvaron är resultaten i stort sett lika de båda länderna emellan.

I undersökningen ställdes även frågor om arbetsmoralen i de båda länderna. Svenskarna tycker att deras arbetsmoral är högre än vad norrmännen tycker om sin: En klar majoritet, 78 procent, av svenskarna anser att arbetsmoralen generellt sett är god i Sverige medan bara drygt hälften av norrmännen tycker att man har god arbetsmoral i Norge.

För mer information, kontakta:
Carina Riedler, VD Manpower Hälsopartner, tel 070 560 67 49
Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43.

Rapport finns på www.manpower.se/pressrum.

Fakta om Manpower
Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower genererar drygt 20 000 jobb per år i Sverige. Manpower är med sina 4 000 kontor i 82 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom uthyrning, rekrytering, hälsa, jobbförmedling, outsourcing och omställning. Manpower Sverige finns på 70 orter och har 11 000 medarbetare.

Om oss

Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 67 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting och in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte 614 Meuro år 2003. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 8 000 anställda. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har vi kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombinerar vi det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibilitet.

Prenumerera

Dokument & länkar