Tara Thompson om rasismen i USA

Efter mordet på Trayvon Martin i Florida, USA, 2012 och den friande domen startade en ny medborgarrättsrörelse i USA med fokus på att arbeta mot rasism och polisvåld. Initiativet togs av tre kvinnor som startade hashtagen Blacklivesmatter#, en rörelse som idag vuxit både till en organisation med flera avdelningar runt om i USA och som vidgat sitt arbete till att omfatta alla som är diskriminerade i det amerikanska samhället.

Två år efter mordet på Martin sköts den svarte tonåringen Michael Brown till döds av polis i Ferguson, Missouri. Dödsskjutningen ledde till demonstrationer i det lilla samhället och en ny våg av protester över hela USA. Händelserna i Florida och i Ferguson satte ljuset på polisvåldet mot afroamerikaner – 50 år efter medborgarrättslagarnas tillkomst.

Hur ser rasismen och polisvåldet ut idag i USA? Och vad kan rörelser som Black Lives Matter åstadkomma? Det kommer Tara Thompson från den amerikanska gräsrotsrörelsen Hands Up United att samtala om under ett seminarium på Mänskliga Rättighetsdagarna.

Tara Thompson är människorättsaktivist och har arbetat för mänskliga rättigheter sedan mordet på Michael Brown. Hon är chef för Hands Up United som uppstod efter protesterna i Ferguson och har bland annat tidigare vittnat inför FN:s tortyrkommitté om det rasprofilerade polisvåldet i USA och om hur dödligt polisvåld mot svarta sällan leder till fällande domar. 

Black Lives Matter
Tisdag 10 november kl 9.00-10.00, sal K2
Medverkande: Tara Thompson, Hands Up United, Ferguson USA

Mänskliga Rättighetsdagarna
Måndag 9 november och tisdag 10 november Svenska Mässan Göteborg
Dessutom: Gratisdag på Världskulturmuseet söndag 8 november

Information om Mänskliga Rättighetsdagarna och ackreditering:

www.mrdagarna.se

info@mrdagarna.se

08-12 15 00 52

072-050 42 52


Om Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen och är ett icke-vinstdrivande samarbetsprojekt mellan DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd Studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan och Sveriges Kvinnolobby. I år äger konferensen rum i Göteborg och programmet genomförs med över 180 seminarier och debatter. På utställartorget finns ett 70-tal organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i praktiken.

Taggar:

Om oss

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. I över 15 år har Mänskliga Rättighetsdagarna varit Nordens främsta arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt som har vuxit till en central institution för alla som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter. Tillsammans lyfter vi de mest aktuella frågorna, utmaningarna och möjligheterna. Vi hittar också nya vägar till samarbeten och engagemang. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden och årligen samlar Mänskliga Rättighetsdagarna cirka: 2 000 – 4 000 besökare70 utställare150 programarrangörer100 volontärer År 2015 står elva organisationer gemensamt som arrangörer av MR-dagarna – nio frivilligorganisationer – DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd Studieförbund, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan, Sveriges Kvinnolobby – samt två akademiska institutioner – Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet samt Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet.

Media

Media

Dokument & länkar