Välkommen till Mänskliga Rättighetsdagarna!

Rasismen och den strukturella diskrimineringen i Sverige, Europa och i andra delar av världen är ett uttryck för att arbetet för alla människors lika värde är viktigare än någonsin och behöver stärkas. Under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg den 8-10 november hoppas vi kunna göra det. 

Temat i år är aktuellare än någonsin: Tillsammans mot rasism – agera för allas lika värde lokalt och globalt. Programmet genomförs med över 180 seminarier och debatter. På utställartorget finns ett 70-tal organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i praktiken.

Nu är det dags att ackreditera dig och dina kollegor!

Lyssna på: Elisabeth Abiri, Astrid Assefa, Sara Delshad, Siavosh Derakhti, Nick Glynn, Thomas Hammarberg, Emil Jensen, Stefan Jonsson, Alice Bah Kuhnke, Judith Kiros, Morten Kjaerum, Michael Lapsley, Jonathan Leman, Anna-Lena Lodenius, Ingrid Lomfors, Amani Massoud, Josette Bushell-Mingo, Aya Mohammed, Lawen Mohtadi, Irene Molina, Petra Kahn Nord, Fanna Ndow Norrby, Godwyll Osei-Amoako, Navi Pillay, Daniel Poohl, Joanna Rubin Dranger, Elaine Scarry, Mona Sahlin, Vian Tahir, Tara Tee, Salem Yohannes och många, många fler.

Ur programmet: Har Sveriges romer fått upprättelse?, Black Lives Matter, Så möter vi rasism i skolan, Staten och svenskheten, Antiziganismen då och nu, Vågar vi vägra hata?, Att använda nätet för organisering mot rasism, ”Vi diskriminerar väl inte?”, Hatbrott: utsatthet, konflikt och motsättningar, Svart kvinna, Hur mycket hat krävs för en pogrom?, Psykologiska aspekter av rasism, Patriotism and Patriarchy, Rasism – vad är det egentligen?, Kultur botar fanatism!, Det civila samhället hotas – vad kan vi göra?

Välkommen!

Mänskliga Rättighetsdagarna
Måndag 9 november och tisdag 10 november Svenska Mässan Göteborg
Dessutom: Gratisdag på Världskulturmuseet söndag 8 november

Kontakt, information och ackreditering:
www.mrdagarna.se
info@mrdagarna.se
08-12 15 00 52
072-050 42 52

Om Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen och är ett icke-vinstdrivande samarbetsprojekt mellan DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd Studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan och Sveriges Kvinnolobby.

Taggar:

Om oss

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. I över 15 år har Mänskliga Rättighetsdagarna varit Nordens främsta arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt som har vuxit till en central institution för alla som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter. Tillsammans lyfter vi de mest aktuella frågorna, utmaningarna och möjligheterna. Vi hittar också nya vägar till samarbeten och engagemang. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden och årligen samlar Mänskliga Rättighetsdagarna cirka: 2 000 – 4 000 besökare70 utställare150 programarrangörer100 volontärer År 2015 står elva organisationer gemensamt som arrangörer av MR-dagarna – nio frivilligorganisationer – DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd Studieförbund, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan, Sveriges Kvinnolobby – samt två akademiska institutioner – Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet samt Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet.

Media

Media