Förtydligande avseende publicering av video

I samband med offentliggörandet av Mantex delårsrapport (januari-juni 2017) publicerades en video där VD Max Gerger berättar om vad som hänt det första halvåret, och vad företaget skall fokusera på under resten av året. Informationen i videon är inte sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, vilket felaktigt angavs i det tidigare pressmeddelandet.

Videon hittar du på Mantex hemsida: www.mantex.se/investerare eller på vår YouTube-kanal (video). 

För mer information vänligen kontakta:

Max Gerger, VD

max.gerger@mantex.se
+46 (0)70-012 35 72

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Om oss

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk. Mantex AB är noterat på Nasdaq First North. Certified Advisor (CA)G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Prenumerera

Dokument & länkar