Mantex delårsrapport, oktober–december 2017

Fjärde kvartalet 2017

  • Orderingången uppgick till 2,1 (-2,0) Mkr.
  • Nettoomsättningen ökade med 100 procent till 0,9 Mkr (0,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,7 (-5,8) Mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 (-5,0) Mkr.

Helåret 2017

  • Orderingången ökade till 4,5 (-0,6) Mkr.
  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 3,3 Mkr (2,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -29,0 (-2,7) Mkr, då jämförelseperioden innehöll betydande ackordsvinst.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30,8 (-5,1) Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • 10-årigt avtal tecknat med Waggeryd Cell AB för leverans av en fuktmätningstjänst för mätning av träflis genom användandet av en Biofuel Analyzer, totalt värde 3 Mkr.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO, +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Om oss

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk. Mantex AB är noterat på Nasdaq First North. Certified Advisor (CA)G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).