Rättelse Mantex delårsrapport, oktober-december 2017

I delårsrapporten som offentliggjordes idag den 9 februari 2018, saknades tyvärr en specifikation på sida 9 av förändring av eget kapital för 2017. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet eller övriga tabeller och siffror i delårsrapporten.

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också en ny korrigerad rapport som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mantex.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO, +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Om oss

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk. Mantex AB är noterat på Nasdaq First North. Certified Advisor (CA)G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Prenumerera