Ny Big Data-plattform från MapR: Nu kan du hantera all typ av data i realtid

-       MapR lanserar marknadens första och enda konvergerade plattform i sitt slag

-       Nya möjligheter att utveckla tjänster och processer baserade på realtidsdata från såväl sensorer som andra datakällor 

26 januari, 2016MapR Technologies, Inc. lanserar marknadens första konvergerade plattform för hantering av alla datatyper och introducerar samtidigt MapR Streams, ett system som i realtid kopplar samman dataproducenter med datakonsumenter baserat på hur data ska användas. Den konvergerade plattformen, MapR Converged Data Platform, integrerar filhantering, databaser, strömmande data och analys och skapar datadrivna applikationer som möjliggör för företag att dra nytta av möjligheterna med Internet of Things (IoT) i realtid. 

Integrationen av MapR Streams, till en konvergerad plattform gör det enkelt för företag att löpande samla in, analysera och agera på strömmande data. Det kan handla om annonsörer som erbjuder realtidsbaserade förmåner, sjukvårdsaktörer som vill individanpassa vårdinsatser, detaljhandlare som vill optimera lagernivåer i realtid och telekomaktörer som erbjuder dynamiska tjänster baserade på olika realtidsparametrar. Med den nya plattformen kan de lösa sina utmaningar genom att löpande analysera enorma mängder data (big data) i realtid. 

Enligt Gartner Predicts 2015*, måste traditionella data optimeras samtidigt som mängder av nya data kommer in i bilden, inte minst genom framväxten av Internet of Things. Därmed ställs företag inför helt nya utmaningar vad gäller datavolymer och krav på snabb hantering. Det innebär att man måste tänka om helt och hållet kring hårdvara, nätverkskapacitet och IT-lösningar för bearbetning, hantering och distribution av nya typer av data. 

- MapR ligger i framkant med sina lösningar för det moderna och datadrivna bolaget, säger Michael Brown, CTO på comScore. De driver marknaden med den bästa plattformen för hantering av big data. Vårt system analyserar mer än 65 miljarder nya händelser varje dag och MapR Streams är utformat för att bearbeta dessa händelser i realtid. Det öppnar nya dörrar för vår produktutveckling. 

MapR Streams är skalbart och kan hantera massiva mängder data samtidigt som man erbjuder hög tillgänglighet och avancerade funktioner för både skydd och återskapande av data. 

I motsats till andra lösningar där data hanteras i silos över flera system och som saknar möjlighet att replikera data globalt, kan MapR integrera dynamiska och statiska data i en och samma plattform. Därigenom kan utvecklare skapa nya innovativa applikationer som minimerar krav på dataduplicering och förflyttning av data samtidigt som man minimerar integrations- och underhållskostnader. 

- Genom att koppla samman Apache Hadoop och Apache Spark med NoSQL och nu strömmande data, tar vi ett viktigt steg som gör det möjligt för företag att skapa nästa generations applikationer med big data, säger Anil Gadre, Produktchef, senior vice president, product management, MapR Technologies.  MapR fortsätter att leverera mot sin vision om att göra det enkelt för företag att skapa konkurrensfördelar med big data genom att sätta samman alla viktiga komponenter i en lösning. 

Med MapR Streams, kan utvecklare för första gången utnyttja fördelarna med en konvergerad och global plattform som gör det enkelt att hantera alla typer av data.

Därigenom kan företag bland annat: 

   Enkelt bygga skalbara lösningar som omfattar enorma mängder av strömmande data över tusentals platser och med miljontals topics och flera miljarder meddelanden. 

   Koppla samman analys- och transaktions- och dataströmningsprocesser för att minska kraven på att duplicera data och snabba på databearbetning med befintliga open source-projekt som Spark Streaming, Apache Storm, Apache Flink, and Apache Apex. Därigenom ökar man time-to-market av sina projekt och applikationer. 

   Se till att säkra leverans av meddelanden med så kallad auto-failover och order consistency. 

   Säkra replikering över flera platser för att bygga globala realtidsapplikationer.

   Skapa en robust lösning som kan ta hand om alla meddelanden i en dataström. 

MapR arbetar med flera teknikpartners, inklusive data ArtisansDatabricksDataTorrentStreamSets, och Syncsort, för att erbjuda gemensamma kunder den flexibilitet de vill ha när de väljer hur de vill utforma just sin plattform. 

- MapR har tagit till sig Apache Spark fullt ut och genom att komplettera med den skalbarhet, flexibilitet och prestanda som MapRStremas medför, har man skapat ett svårmatchat komplement till Spark Streaming, säger Kavitha Mariappan, vice president, marketing, Databricks. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med MapR där vi tillsammans erbjuder kunder en heltäckande dataplattform som kraftigt effektiviserar hanteringen av strömmande data oberoende av källan, platsen och formatet. 

Tillgänglighet

MapR Streams blir allmänt tillgänglig under första delen av 2016.

*Gartner, “Predicts 2015: Information Infrastructure Technology Rewrites, Refreshes Rules, Merv Adrian et al., 19 December 2014

For more information: 

  • Explore details on MapR Streams here
  • Understand how event streams are becoming increasingly important for all industries breading this white paper from Bloor Group
  • Watch a video explaining converged data platforms here
    • Read what our partners have to say about MapR Streams here
    • Attend a webinar to learn more about harnessing real-time data from diverse sources and locations 

ABOUT MAPR TECHNOLOGIES

MapR provides the industry's only converged data platform that integrates the power of the top-ranked Hadoop and Spark with global event streaming, real-time database capabilities, and enterprise storage, enabling customers to harness the enormous power of their data. Organizations with the most demanding production needs, including sub-second response for fraud prevention, secure and highly available data-driven insights for better healthcare, petabyte analysis for threat detection, and integrated operational and analytic processing for improved customer experiences, run on MapR. A majority of customers achieve payback in fewer than 12 months and realize greater than 5X ROI. MapR ensures customer success through world-class professional services and with free on-demand training that 45,000 developers, data analysts and administrators have used to close the big data skills gap. Amazon, Cisco, Google, HP, Microsoft, SAP, and Teradata are part of the worldwide MapR partner ecosystem. Investors include Google Capital, Lightspeed Venture Partners, Mayfield Fund, NEA, Qualcomm Ventures and Redpoint Ventures. Connect with MapR on FacebookLinkedIn, and Twitter.

Kontakta gärna:

Jan Fredriksson

Northern Link PR for MapR

+46 70 716 00 68

jan@nlpr.se

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia