Bankkoncernen Marginalen Bank publicerar årsredovisning för 2017

Årsredovisningen, som även innehåller en hållbarhetsrapport, finns att ladda ner på Marginalen.se under finansiell information.

Informationen i detta meddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 6 april 2018 kl.12.00.

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är även moderbolag i en ny underkoncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. De nya dotterbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 300 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB, är certifierat enligt ISO 9001:2015 och står under Finansinspektionens tillsyn. Samtliga konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.
 
För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se

Prenumerera

Dokument & länkar