Marginalen Bank publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för det första kvartalet 2018. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 41,5 mkr (140,1 mkr, kv4 2017, inkluderar en engångseffekt om 71 mkr ). Utlåningen växer stabilt och ökade från till 16,096 mdr (13,921 mdr, kv1 2017).

- Resultatet för kvartalet är tillfredsställande och tillväxten i koncernen är stabil, vilket är glädjande. Under kvartalet genomfördes flera intressanta förvärv av förfallna kreditportföljer som vi bedömer kommer att ha en positiv effekt på utvecklingen framöver, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

Sammanfattning första kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017

  • Rörelseresultatet för perioden minskade till 41,5mkr (140,1 )
  • Periodens totalresultat efter skatt minskade till 38,4mkr (107,0)
  • K/I-talet uppgick till 61,7% (56,5)
  • Utlåningen till allmänheten uppgick till 16 095,8mkr (16 146,0)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,8% (26,1)
  • Räntenetto minskade med 4,6% till 125,1mkr (131,1)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,9 % (-0,9)

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se 

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är moderbolag i en koncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Dotterbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB, är certifierat enligt ISO 9001:2015 och står under Finansinspektionens tillsyn. Samtliga konton omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 18 maj kl.16.45.

För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se

Taggar: