Masteruppsats visar:Brister i MiFID II försämrar marknadskvaliteten på Nasdaq Stockholm

Det nya regelverket MiFID II har minskat transparensen på aktiemarknaden genom att handeln ökat på de oreglerade marknadsplatserna enligt Masteruppsatsen "Do Systematic Internalisers, Without a Minimum Tick Size, Drain the Liquidity of Regulated Exchanges?" Slutsatserna går stick i stäv med det ursprungliga syftet med MiFID II, som var att öka transparensen på aktiemarknaden.

För uppsatsen och för goda betyg överlag belönas nu ekonomistudenten Ville Rissanen med stipendiet ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance” som delades ut vid avslutningsceremonin på Stockholms Universitets Masterprogram i Företagsekonomi med inriktning Bank och Finans.

När det nya regelverket Market in Financial Instruments Directive (MiFID) II infördes 3 januari, 2018 var syftet att öka transparensen inom aktiemarknaden och skifta handeln från mindre transparenta handelsplatser (t ex Over-The-Counter) till den reglerade marknaden som t ex Nasdaq Stockholm. Samtidigt infördes ett generellt regelverk för prissättning av aktier (The tick size regime) som alla handelsplatser ska följa för att skapa lika villkor på finansmarknaderna. Men regelverket omfattar inte de så kallade Systematic Internalisers (SIs) dvs värdepappersföretag som systematiskt handlar i aktier utanför den reglerade marknaden och som då är fria att sätta bättre priser.

-  Då lagstiftarna uppenbarligen inte hade tänkt på konsekvenserna av att inte inkludera SIs i ”The tick size regime” så tyckte jag och Hugo Öhman som jag skrivit uppsatsen med, att det vore intressant att titta närmare på detta och se om MiFID II verkligen fick den önskade effekten att förflytta handeln till den reglerade marknaden.

Med frågeställningen - How does the Systematic Internaliser tick size exemption, following MiFID II, affect the market composition and the regulated market quality? – studerade de båda mastersstudenterna marknadsandelarna för de olika handelsplatserna innan och efter introduktionen av MiFID II. Man kunde se en stor ökning av SI-handeln och samtidigt en minskning av handeln på Nasdaq Stockholm vilket tyder på att införandet av det nya regelverket har fått motsatt effekt än vad som var avsett och samtidigt har marknadskvaliteten försämrats på Nasdaq Stockholm.

-  Ville Rissanen är en värdig pristagare som kommit fram till nya intressanta slutsatser om hur brister i MiFID II påverkar kvaliteten på svensk aktiemarknad, säger Ewa Glennow VD på Marginalen Bank.

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är moderbolag i en koncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Dotterbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB, är certifierat enligt ISO 9001:2015 och står under Finansinspektionens tillsyn. Samtliga konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar