Begäran om avnotering från Stockholms Fondbörs 0-lista

Styrelsen för Tidnings AB Marieberg har i dag hos Stockholms Fondbörs begärt avnotering från börsens 0-lista från och med den 8 juli 1998. Bakgrunden till begäran är att AB Bonnierföretagen nu direkt och indirekt kontrollerar 96,4 procent av aktierna i Tidnings AB Marieberg med 98,5 procent av rösterna. AB Bonnierföretagen har vidare beslutat att utnyttja sig av rätten enligt ABL 14 kap 31 § att lösa in återstående aktier. Stockholm den 25 juni 1998 Tidnings AB Marieberg