Försäljning DN-huset

Tidnings AB Marieberg har träffat avtal om att sälja kontorsfastigheten DN- huset i Marieberg på Kungsholmen i Stockholm till Nordisk Renting AB. Dagens Nyheter och Expressen kommer även fortsättningsvis att vara de största hyresgästerna. Fastigheten omfattar drygt 74 000 kvm. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 200 Mkr med en bokföringsmässig realisationsvinst på cirka 300 Mkr. Försäljningen är ett led i Mariebergskoncernens och Bonnierkoncernens strategi att sälja ut tillgångar, som inte ingår i medieverksamheten. Förvärvet av detta landmärke i Stockholms stadsbild förstärker ytterligare Nordisk Rentings fastighetsportfölj med inriktning på strategiska fastighetsinnehav i samarbete med goda hyresgäster. Stockholm den 3 juli 1998 Tidnings AB Marieberg Nordisk Renting AB För ytterligare information kontakta Sten-Olof Warholm, VD Mariefast AB, telefon 08-738 28 32 Göte Dahlin, VD Nordisk Renting AB, telefon 08-670 98 00 Ulf Roseen, vVD Nordisk Renting AB, telefon 08-670 98 00