10 år med miljömärkt fisk i Sverige:   En hoki i frysen startar ny miljötrend i Sverige

Det började med en MSC-certifierad hoki i frysdisken 2003 som alternativ till den då utfiskade Östersjötorsken. Idag har hokin fått sällskap av en rad fisk och skaldjursprodukter - över tusen MSC-certifierade produkter finns i Sverige. Och torsken har återhämtat sig.

- Vi firar genom att sätta extra strålkastarljus på hokin, som har bjudit på många positiva miljöeffekter, säger Minna Epps, verksamhetschef för Marine Stewardship Council, MSC, östersjöregionen.

Nyzeeländska hokifisket blev en av de första MSC-certifierade fisken i världen och har varit certifierat i över tio år. För att klara av MSC:s miljöstandard var de nyzeeländska fiskarna tvungna att åtgärda den stora bifångsten av albatross och annan fågel. De förbättrade sina fiskemetoder och bifångst av fågel minskade med 85 procent. Med hjälp av MSC-programmet så lyckades de nyazeeländska yrkesfiskarna även anpassa fångsterna till en hållbar nivå och efter några år började beståndet åter att växa.

Att introducera en ny art är inte det lättaste, då vi svenskar gärna håller oss till några få matfiskar, som torsk, lax, sill och plattfisk. Men när rapporterna från torskens kraftiga nedgång i Östersjön duggade tätt öppnades en möjlighet att lansera en hållbart fångad fisk med liknande egenskaper som torsk.

- Efter ett besök på MSC:s kontor i London bestämde  vi oss för att introducera  MSC-märkt hoki  i Sverige.  På Findus hade vi identifierat att frågan om uthålligt fiske skulle komma att få en oerhört stor betydelse i framtiden. Det blev startskottet för en ny miljömärkning för fisk i Sverige, säger Inger C Larsson, hållbarhetsdirektör på Findus

Idag är Sverige en av de mest expansiva marknaderna i världen för MSC-certifierade fisk och skaldjur. Antal MSC-certifierade produkter har ökat från en till över tusen på tio år och Sverige står för 6 procent av den globala MSC-marknaden.

- Vi är i början av en trend där vi tar allt mer ansvar för havsmiljön och för de produkter vi konsumerar. Många har upptäckt MSC:s miljömärke som bygger på en noga utarbetad internationell standard för uthålligt och välskött fiske och är ett lätt och konkret sätt att bidra till hållbart fiske och en bättre havsmiljö, säger Minna Epps

Och som ett bevis på intresset nämner Minna Epps MSC:s facebooksida blåfisk, som bara funnits ett år och i dagarna passerade 12000 följare.

För mer information kontakta:

Linda Sörnäs, MSC,  på email: linda.sornas@msc.org eller mobil: 0738 022 503

Information om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell ideell organisation som arbetar för att motverka problem med överfiske. MSC driver det enda certifieringssystemet och miljömärkningsprogrammet för vildfångad fisk och skaldjur. Det är även den enda miljömärkningen för fisk och skaldjur som är förenlig med ISEAL:s kod för bästa praxis och FAO:s uppförandekod för ett ansvarsfullt fiske. FAO:s  riktlinjer för miljömärkning av fisk och fiskprodukter från havsfiske kräver att ett trovärdigt certifieringsprogram innehåller:

Objektiva, tredjepartsutlåtanden om fisket baserade på vetenskaplig bevisning;Transparenta processer med inbyggda system för intressentkonsultation och objektiva arbetsmetoder;Standarder baserade på hållbarhet för nyckelarter, ekosystem och förvaltningsrutiner.

MSC har kontor i London, Seattle, Tokyo, Sydney, Haag, Glasgow, Berlin, Kapstaden, Paris, Madrid, Köpenhamn och Stockholm.

Totalt sett är mer än 300 fisken involverade i MSC-programmet. 200av dessa är certifierade och 103 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under bedömning, till omkring 10 miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar mer än 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 19 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.

För mer information om MSC, vänligen besök www.msc.org/se

Taggar:

Om oss

MSC Certifierat hållbart fiske! Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en sårbarhetsstandard för handelskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.