Fisk är rätt, om den är rätt fångad - inbjudan till provsmakning

Nu blir det enklare att få tag på färsk fisk som är hållbart fångad, då Hemköp har bestämt sig för att låta MSC-certifiera 26 fiskdiskar landet över. Först ut är fiskdisken i nyöppnade butiken på Torsplan, Stockholm, och inom kort blir det fler.

Nu blir det enklare att få tag på färsk fisk som är hållbart fångad, då Hemköp har bestämt sig för att låta MSC-certifiera 26 fiskdiskar landet över. Först ut är fiskdisken i nyöppnade butiken på Torsplan, Stockholm. Jennie Walldén, Sveriges Mästerkock, visar hur man lagar fisk och låter alla nyfikna provsmaka.

Kom och inspireras, lär dig mer om hur ditt val av fisk påverkar livet i havet. MSC:s chef för östersjökontoret finns på plats och ger konkreta exempel på hur MSC bidrar till friskare hav.

TORSDAG den 14 november

Affären invigs kl 10, därefter sätter Jennie igång och lagar fisk.

Hemköp, Torsplan

På plats finns:

Minna Epps chef för MSC östersjöregionen

Åsa Domeij, miljöchef, Hemköp

Jennie Walldén, Sveriges Mästerkock 2013


VÄLKOMMNA!

Information om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell ideell organisation som arbetar för att motverka problem med överfiske. MSC driver det enda certifieringssystemet och miljömärkningsprogrammet för vildfångad fisk och skaldjur. Det är även den enda miljömärkningen för fisk och skaldjur som är förenlig med ISEAL:s kod för bästa praxis och FAO:s uppförandekod för ett ansvarsfullt fiske. FAO:s  riktlinjer för miljömärkning av fisk och fiskprodukter från havsfiske kräver att ett trovärdigt certifieringsprogram innehåller:

Objektiva, tredjepartsutlåtanden om fisket baserade på vetenskaplig bevisning;Transparenta processer med inbyggda system för intressentkonsultation och objektiva arbetsmetoder;Standarder baserade på hållbarhet för nyckelarter, ekosystem och förvaltningsrutiner.

MSC har kontor i London, Seattle, Tokyo, Sydney, Haag, Glasgow, Berlin, Kapstaden, Paris, Madrid, Köpenhamn och Stockholm.

Totalt sett är mer än 300 fisken involverade i MSC-programmet. Över 200 av dessa är certifierade och 100 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under bedömning, till omkring 10 miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar mer än 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 20000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.

För mer information om MSC, vänligen besök www.msc.org/se

Taggar:

Om oss

MSC Certifierat hållbart fiske! Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en sårbarhetsstandard för handelskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.