Grönlands första fiske blir MSC-certifierat

Det första grönländska fisket har uppnått certifiering enligt Marine Stewardship Council:s (MSC:s) standard för ett uthålligt och välskött fiske. Fångsten är räkor som från och med nu kan bära det blå miljömärket som försäkrar både köpare och konsumenter att produkten kommer från ett hållbart fiskat bestånd.

— Vi är glada att grönländarna lyckats med detta efter år av hårt arbete. En stor del av Grönlands export kommer från just detta fiske vilket gör att det har stor betydelse både ekonomiskt och kulturellt, säger Minna Epps, verksamhetschef för MSC, östersjöregionen.

Politiskt stöd för ett hållbart fiske
För att bära MSC:s miljömärke måste fisket genomgå en grundlig oberoende granskning för att visa att den uppfyller MSC:s standarder. Henrik Leth, ordförande i föreningen Sustainable Fisheries Greenland, som initierade certifiering, är mycket nöjd:

"Under processen mot certifiering stod det klart för mig att den var krävande, men också mycket givande. Jag fäster stor vikt vid att fiskeindustrin har varit involverad i alla stadier i processen ".

Även den grönländska regeringen har engagerat sig i fisket. Ane Hansen, Grönlands fiskeminister, säger: "Respekt för naturen har varit en grundläggande förutsättning för överlevnad i Grönland i århundraden. Vår regering har infört hållbarhet som en princip i fiskelagstiftningen, vilket gjorde det ganska naturligt för mig och min administration att stödja organisationen Sustainable Fisheries Greenland i sina ansträngningar att uppnå MSC-certifiering. "

Grönlands MSC-certifierade räkor exporteras till många länder
På världsmarknaden är Grönlands räkor känd för sin fina kvalitet. Råa oskalade räkor säljs främst till Japan, Sydkorea och Taiwan. Kokta oskalade räkor är populära på marknader i Skandinavien och Ryssland. De skalade räkorna kokas och säljs vanligtvis till Storbritannien och EU-länderna på kontinenten.

De grönländska räkorna fångas året runt i vattnen längs västkusten från den södra spetsen av Grönland till den norra delen av Davis Strait. Den grönländska flottan fiskar runt 85 procent av totala tillåtna fångstkvot, resten av kvoten delas mellan EU och Kanada.

Taggar:

Om oss

MSC Certifierat hållbart fiske! Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en sårbarhetsstandard för handelskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Prenumerera

Media

Media