Hemköp går i bräschen för MSC-certifiering av fiskdiskar

Hemköp väljer som första dagligvaruaktör att certifiera fiskdiskar i egenägda butiker enligt MSC:s spårbarhetsstandardFörst ut är fiskdisken i nyöppnade butiken på Torsplan, Stockholm. Därefter står 25 stycken fiskdiskar landet över på tur att certifieras.

Jennie Walldén, Sveriges Mästerkock, är på plats intill fiskdisken för att visa hur man lagar MSC-certifierad färsk fisk på bästa möjliga sätt. Därefter är det dags för de första kunderna att provsmaka.

-          Vi vet att våra kunder har ett stort hållbarhetsengagemang ända sedan vi införde vår fiskpolicy. Med MSC - certifieringen vill vi ge våra kunder en trygghet i att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske, säger Thomas Gäreskog, vd på Hemköp.     

Hemköp tog redan 2008 ställning i frågan om hållbara fiskdiskar när de slutade sälja fisk och skaldjur från hotade bestånd i sina butiker. Nu har de tagit ytterligare ett steg för att visa sitt åtagande vad gäller miljömärkt fisk.

MSC: s certifierings- och miljömärkningsprogram baseras på standarder för hållbart och välskött fiske och spårbarhet för att främja fiskemetoder som bevarar våra hav. En MSC-certifierad fiskdisk innebär att den fisk som bär MSC:s blå miljömärke är fullt spårbar till ett hållbart fiskebestånd som fiskats med skonsamma metoder. För att inte förväxla fiskarna i fiskdisken krävs en spårbarhetscertifiering av tredjepart och årlig rapportering samt stickprov.

-          En MSC-spårbrahetscertifierad fisk disk talar om för konsumenten att här är det fuskfritt, här skiljer vi på certifierad och icke-certifierad fisk, och den certifierade fisken kan spåras hela vägen tillbaka till båten som fångade den. Konsumentkontakten är viktig, den bjuder in till dialog och bidrar till ökad medvetenhet om hållbart fiske. säger Minna Epps, verksamhetschef, MSC Östersjöregionen.

Information om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell ideell organisation som arbetar för att motverka problem med överfiske. MSC driver det enda certifieringssystemet och miljömärkningsprogrammet för vildfångad fisk och skaldjur. Det är även den enda miljömärkningen för fisk och skaldjur som är förenlig med ISEAL:s kod för bästa praxis och FAO:s uppförandekod för ett ansvarsfullt fiske. FAO:s  riktlinjer för miljömärkning av fisk och fiskprodukter från havsfiske kräver att ett trovärdigt certifieringsprogram innehåller:

Objektiva, tredjepartsutlåtanden om fisket baserade på vetenskaplig bevisning;Transparenta processer med inbyggda system för intressentkonsultation och objektiva arbetsmetoder;Standarder baserade på hållbarhet för nyckelarter, ekosystem och förvaltningsrutiner.

MSC har kontor i London, Seattle, Tokyo, Sydney, Haag, Glasgow, Berlin, Kapstaden, Paris, Madrid, Köpenhamn och Stockholm.

Totalt sett är mer än 290 fisken involverade i MSC-programmet. 190 av dessa är certifierade och 100 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under bedömning, till omkring 10 miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar mer än 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 15 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.

För mer information om MSC, vänligen besök www.msc.org/se

Taggar:

Om oss

MSC Certifierat hållbart fiske! Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en sårbarhetsstandard för handelskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.