Rött ljus på räkan får fler att se blått

Världsnaturfondens röda ljus på nordhavsräkorna har lett till att MSC:s blå miljömärke fått en skjuts framåt. Sedan räklarmet gick har MSC-märkta nordhavsräkan ökat med 10 procent i butiker landet över. Intresset bland de företag som levererar räkor följer samma trend.

I räkstormens fotspår

Larmet gick den 4 februari och sedan dess har telefonen gått varm hos MSC, Marine Stewardship Council. De som hör av sig är allt från småföretag till stora hotellkedjor som vill certifiera sina verksamheter. Även i butiker landet över har uppmärksamheten gjort avtryck: i februari ökade antalet MSC-märkta räkprodukter med 10 procent vilket gör att det idag finns 122 olika MSC-märkta produkter med nordhavsräkor att välja mellan.

Ökad kunskap om räkorna

Efter att WWF gav nordhavsräkan rött ljus har forskningen kring räkan fått en mer framskjuten position. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ser gärna att kontrollen av fisket förbättras samtidigt som de reviderar sin plan för övervakning av fisket, där informationen om beståndsuppskattningarna ska ses över.

 - HaV kommer utlysa medel för att utveckla selektivt fiske för att minska oönskade fångster som riskerar att bli kastade över bord. Det kommer inkludera utvecklingen av selektiva redskap och där vet vi att räkfisket är intresserade av att delta, säger Andresas Sundelöf, utredare på enheten för forskning och miljömål på Havs- och vattenmyndigheten.

Färska nordhavsräkor i framtiden?

Färska räkor kommer främst från Västkusten och är de räkor som fått rött ljus av WWF. De runt 60 båtar på Västkusten som fiskar på nordhavsräkan har gått samman för att granska räkfisket mot MSC:s standard för ett hållbart och välskött fiske.

– Granskningen är en lång och noggrann process där underlag och information om bestånd, miljö och förvaltning tas fram av oberoende experter. Vi ser positivt på att detta nu lyfts upp till ytan, då det bidrar till att öka kunskapen om bestånden, säger Minna Epps, chef för MSC i östersjöregionen.

MILJÖVÄNNENS RÄKFAKTA:

Världsnaturfonden WWF:s fiskguide

Guiden från WWF är framtagen för konsumenter. Rött ljus är en uppmaning att låta bli att äta räkan. Guiden säger att all fisk och skaldjur som har MSC:s miljömärke får grönt ljus – dvs kan ätas med gott samvete.

MSC-certifierade räkor

Idag finns 122 MSC-märkta räkprodukter i svenska butiker. Inga av räkorna kommer från områden som WWF ger rött ljus för i sin Fiskguide.

För dig som snabbt vill hitta MSC-certifierade räkprodukter- ladda ner appen ”product finder” eller gå in på www.msc.org/kop-msc-markt-fisk/hitta-en-produkt Markera rutan för räkor, så kommer alla produkter på den svenska marknaden att visa sig.

För mer information kontakta:

Linda Sörnäs, kommunikationschef, telefon 0738-022503 eller e-post  linda.sornas@msc.org 

Information om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell ideell organisation som arbetar för att motverka problem med överfiske. MSC driver det enda certifieringssystemet och miljömärkningsprogrammet för vildfångad fisk och skaldjur. Det är även den enda miljömärkningen för fisk och skaldjur som är förenlig med ISEAL:s kod för bästa praxis och FAO:s uppförandekod för ett ansvarsfullt fiske. FAO:s  riktlinjer för miljömärkning av fisk och fiskprodukter från havsfiske kräver att ett trovärdigt certifieringsprogram innehåller:

Objektiva, tredjepartsutlåtanden om fisket baserade på vetenskaplig bevisning;Transparenta processer med inbyggda system för intressentkonsultation och objektiva arbetsmetoder; Standarder baserade på hållbarhet för nyckelarter, ekosystem och förvaltningsrutiner.

MSC har kontor i London, Seattle, Tokyo, Singapore, Sydney, Haag, Glasgow, Berlin, Kapstaden, Paris, Madrid, Köpenhamn och Stockholm.

Totalt sett är mer än300 fisken involverade i MSC-programmet. Över 200 av dessa är certifierade och 105 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under bedömning, till omkring 10 miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar mer än 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 20 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.

För mer information om MSC, vänligen besök www.msc.org/se

Taggar:

Om oss

MSC Certifierat hållbart fiske! Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en sårbarhetsstandard för handelskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Prenumerera

Media

Media