Svenska marknadschefer om sina investeringar år 2019: Traditionell marknadsföring rasar – digitala-, sociala- och PR-kanaler ökar väsentligt

Traditionella marknadsinvesteringar dominerar det kommande budgetåret 2016 med en andel på 52 procent av totala marknadsbudgeten. Men redan om tre år ändras bilden väsentligt. År 2019 delas istället marknadsinvesteringarna upp relativt jämnt mellan traditionella-, digitala-, samt sociala medie-kanaler inklusive PR.
Det visar Svenskt Marknadföringsindex som är en undersökning genomförd av nätverket Marknadscheferna och reklambyrån Pyramid Communication.

Sveriges marknadschefer, från företag med/verksamma i bolag med/ mer än tio miljoner kronor i omsättning, har svarat på frågor om deras satsningar inom marknadsföring och hur de planerar sina investeringar de närmaste åren.

Frågorna ställdes till 3500 marknadschefer som är medlemmar i nätverket Marknadscheferna i Stockholmsregionen (inklusive Mälardalen), Göteborgsregionen och Malmöregionen, varav 282 stycken svarade på enkäten.

– Tendensen är klar och bekräftas även genom andra undersökningar och kanaler; traditionell marknadföring så som annonser, tryckta broschyrer med mera, tappar mark till fördel för andra kanaler. Exempelvis tror man att man nästan kommer att dubbla sin närvaro i sociala kanaler, från 10 procent 2016 till 17 procent 2019. Även investeringarna i PR och i digitala kanaler tror man kommer att öka, säger Ulf Vanselius, vd Pyramid Communication. 
Svenskt Marknadföringsindex kommer att genomföras årligen som underlag för beslutsfattare inom marknadsföring.

– I dagsläget finns det relativt lite statistik att luta sig mot när man till exempel ska arbeta fram en ny marknadsföringsbudget. Vår förhoppning med det nya indexet är att det ska ge våra medlemmar och även andra en indikation på hur trenden ser ut bland företag, något som förhoppningsvis kan underlätta deras arbete, säger PeO Axelsson, vd för Marknadscheferna.

Marknadsföringsindexet kompletterar Marknadschefernas befintliga utbud som består av ett aktivt nätverk, en egen tidning, rekryteringsmöjligheter, kurser och utbildning.

För undersökningen i sin helhet:
http://www.pyramid.se/sv/News/2015/10/Sveriges-Marknadsforingsindex-visar-pa-stark-optimism

För ytterligare information, kontakta:  
Ulf Vanselius, vd Pyramid Communication AB, tfn: 070-516 33 70,
e-post: ulf@pyramid.se, www.pyramid.se
PeO Axelsson, vd Marknadscheferna Norden AB, tfn: 070-540 14 12,
e-post: peo@marknadscheferna.se, www.marknadscheferna.se

Marknadscheferna är Sveriges största nätverk för marknadschefer och marknadsansvariga – idag med över 3 500 medlemmar i våra tre regioner; Stockholm/Mälardalen, Göteborg/Väst och Malmö/Syd.

Pyramid Communication är Sveriges mest internationella reklambyrå. I undersökningen Årets Byrå har Pyramid nio år i rad rankats som Sveriges bästa byrå inom business-to-business. Pyramid tillsammans med systerbyråerna Petra och Graal har tillsammans drygt 50 anställda med kontor i Helsingborg och Stockholm. 

Media

Media

Dokument & länkar