Bolagsstämmokommuniké

Aktieägarna i Finmetron AB (publ) avhöll den 4 april 2013 en extra stämma, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

-       Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att förändra bolagets firma till Massolit Media AB (publ.), samt förändra verksamhetsinriktningen till att omfatta bl.a. förlagsverksamhet.

-       Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att;

  1. Genomföra en omvänd split enligt relationen 1:25, vilket innebär att 25 gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie med ett kvotvärde på 2:50 kronor mot tidigare 0:10 kronor. Gäller samtliga aktieslag.
  2. Genomföra en nedsättning av aktiekapitalet för att täckande av förlust. Aktiekapitalet sätts ner med 2 061 442:90 kronor och kvotvärdet blir 0:50 kronor.

-       Stämman beslutade enligt styrelsen att förvärva samtliga aktier i Massolit Förlag AB. Köpeskillingen erläggs genom en nyemission av 9 219 756 aktier av serie B till säljarna av Massolit Förlag AB. Stämman beslutade även att genomföra denna nyemission.

-       Stämman beslutade även att förändra bolagsordningens gränser för antalet aktier till lägst 10 000 000 och högst till 40 000 000 samt aktiekapitalet till lägst 5 000 000 och högst till 20 000 000.

-       Stämman beslutade att ge den nya styrelsen ett bemyndigande om att genomföra en nyemission till ett belopp om högst 7 000 000 kronor.

-       Till ny styrelse valdes Peter Näslund (omval), Stefan Tegenfalk (nyval) samt Jan Nilstadius (omval). Till styrelseordförande valdes Peter Näslund.

Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt.

Efter genomförda transaktioner kommer antalet aktier att uppgå till 10 244 173 st av serie B och 6 304 aktier av serie A, dvs sammanlagt 10 250 477 stycken och med ett kvotvärde på 0:50 kronor och ett aktiekapital uppgående till 5 125 238:50 kronor.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet föreslogs att Årsstämman i Massolit Media AB (publ.) skall avhållas 29 maj 2013 klockan 14:00. Lokal kommer att meddelas senare.

Massolit Media
Trädgårdstvärgränd 2

111 31 Stockholm

Tel: 08-410 45 857

info@massolit.se

Massolit Media AB är idag ett mediebolag med fokus på förlagsverksamhet. Massolit ger ut böcker inom flera populära genrer för både barn och vuxna. Förlagets utgivning finns tillgänglig i ett antal fysiska format såsom inbundna böcker, storpocket, pocket, cd-böcker och MP3-cd-böcker. Den digi- tala utgivningen består av nedladdningsbara ljudböcker, streamade ljudböcker samt e-böcker. Massolit kommer framöver att bredda utgivningen ytterligare inom de bästsäljande segmenten och arbeta på ännu flera parallella plattformar.

Taggar:

Om oss

Massolit Media AB (publ) är ett svenskt mediebolag noterat på Aktietorget sedan april 2013 med ca 600 ägare. Utgivning är präglad av kvalitet och mångfald inom både det digitala och tryckta formatet. Vi lägger grunden till en kreativ och öppen miljö där det finns plats för allt ifrån skönlitterära verk, till globala spel och barnboksappar.