Finmetron byter namn till Massolit Media

Finmetron AB (publ) avhöll som tidigare meddelats en extra bolagsstämma den 4 april 2013. Ärendena från denna stämma är nu registrerade på Bolagsverket. Detta innebär att Finmetron byter namn och att den nya firman Massolit Media AB (publ) nu är registrerad. Bolaget har en ny verksamhetsinriktning och ny bolagsordning.

Från och med den 25 april 2013 kommer bolagets aktie att handlas under det nya namnet Massolit samt med nytt kortnamn: MASS B

Den extra stämman beslutade även om en sammanläggning av aktier samt en nedsättning av aktie­ kapitalet. Det beslutades även att genomföra förvärvet av samtliga aktier i Massolit Förlag AB. Köpeskillingen erläggs genom en nyemission av 9 219 756 aktier av serie B till säljarna av Massolit Förlag AB. Efter transaktionerna kommer antalet aktier att uppgå till 10 244 173 st av serie B och 6 304 aktier av serie A, dvs sammanlagt 10 250 477 stycken och med ett kvotvärde på 0:50 kronor och ett aktiekapital uppgående till 5 125 238:50 kronor.

Adressen till Massolit Media AB är ändrad till Trädgårdstvärgränd 2, 111 31 STOCKHOLM, med telefonnummer 08-­410 45 857.

Styrelsen återkommer inom kort med en tidplan för sammanläggning av aktier. Styrelsen har också beslutat att flytta fram årsstämman till 18 juni 2013.

Stockholm 24 april 2013

Styrelsen

Genom Jan Nilstadius, t f VD Massolit Media AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta: Verkställande direktör Jan Nilstadius, +46 (0)70­300 50 20 Styrelseordförande Peter Näslund, +46 (0)70­422 01 11 E­post: info@massolit.se

Massolit Media AB är idag ett mediebolag med fokus på förlagsverksamhet. Massolit ger ut böcker inom flera populära genrer för både barn och vuxna. Förlagets utgivning finns tillgänglig i ett antal fysiska format såsom inbundna böcker, storpocket, pocket, cd-böcker och MP3-cd-böcker. Den digi- tala utgivningen består av nedladdningsbara ljudböcker, streamade ljudböcker samt e-böcker. Massolit kommer framöver att bredda utgivningen ytterligare inom de bästsäljande segmenten och arbeta på ännu flera parallella plattformar.

Taggar:

Om oss

Massolit Media AB (publ) är ett svenskt mediebolag noterat på Aktietorget sedan april 2013 med ca 600 ägare. Utgivning är präglad av kvalitet och mångfald inom både det digitala och tryckta formatet. Vi lägger grunden till en kreativ och öppen miljö där det finns plats för allt ifrån skönlitterära verk, till globala spel och barnboksappar.

Dokument & länkar