Massolit förlag redovisar kraftig tillväxt – fördubblad omsättning och hög rörelsemarginal

Styrelsen för Finmetron AB (publ.) u.n.ä.t. Massolit Media AB (publ.) presenterar preliminära siffror för andra halvåret 2012 i Massolit Förlag AB.

I månadsskiftet februari/mars 2013 tecknade Finmetron AB (publ.) ett avtal om förvärv av Massolit Förlag AB. 

Massolit är ett etablerat och snabbväxande bokförlag med en bred utgivning. Förlaget ger ut skönlitteratur, biografier, fackböcker och barnböcker. Barnboksutgivningen består av såväl kapitel- och bilderböcker som faktaböcker.  Bland faktaböckerna finns flera välkända varumärken såsom National Geographic Kids och Animal Planet.

Massolit ska även ligga i framkant och producera böcker för nya kanaler – framför allt de återförsäljare som inriktar sig på digitala böcker såsom e-böcker, komboböcker, nedladdningsbara ljudböcker och appar.

I dagarna har styrelsen för Massolit Förlag AB presenterat preliminära siffror för sitt avslutade och förkortade räkenskapsår 2012. För perioden 1 juli till 31 december 2012 (6 månader) uppgick omsättningen till drygt 8,5 mkr med en rörelsemarginal på cirka 20 procent eller cirka 1,6 mkr. För kalenderåret 2012 (12 månader) innebär detta en omsättning om cirka 12,5 mkr med ett rörelseresultat på drygt 1,1 mkr, dvs en rörelsemarginal på runt 9 procent.

Inför den extra stämman torsdagen den 4 april 2013 kommer det föreslås att styrelsen för det nya Massolit Media AB (publ.) skall bestå av Peter Näslund (omval), Stefan Tegenfalk (nyval) och Jan Nilstadius (omval).  Det föreslås vidare att Peter Näslund förblir styrelseordförande.

Den nya styrelsen kommer bland annat att hantera hela förvärvet, återlistningen och en kommande nyemission i bolaget. Inför årsstämman kan styrelsen komma att kompletteras.

Massolit Förlag
Camilla Silfvenius
Tel: 0708-310 686
camilla@massolit.se

Finmetron AB
Peter Näslund
Tel: 0704- 220 111

Massolit Förlag är ett fristående förlag med en utgivning präglad av kvalitet och mångfald. Massolit övertog 2012 den svenska utgivningen hos Turbine som hittills gett ut över 200 barnböcker i Sverige. Lethe som ger ut internationell kvalitetslitteratur ingår också i Massolit, samt Hälsoförlaget som ger ut böcker om hälsa, livsstil och personlig utveckling.

Taggar:

Om oss

Massolit Media AB (publ) är ett svenskt mediebolag noterat på Aktietorget sedan april 2013 med ca 600 ägare. Utgivning är präglad av kvalitet och mångfald inom både det digitala och tryckta formatet. Vi lägger grunden till en kreativ och öppen miljö där det finns plats för allt ifrån skönlitterära verk, till globala spel och barnboksappar.

Dokument & länkar