MASSOLIT MEDIA AB (PUBL): TIDPLAN FÖR SAMMANLÄGGNING

Massolit Media AB (publ) beslutade på en extra bolagsstämma den 4 april 2013 att genomföra en sammanläggning av aktier med relationen 1:25, vilket innebär att 25 gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. 

Följande tidplan gäller för sammanläggningen:

Sista handelsdag för den gamla aktien är den 2 maj 2013. Första dag för handel med de nya aktierna är den 3 maj 2013.

Avstämningsdag för sammanläggningen är den 7 maj 2013 och de nya aktierna kommer att synas på respektive VP-konto från och med den 8 maj 2013.

Styrelsen har beslutat att vid udda antal skall avrundning vara till aktieägarnas fördel genom att större aktieägare ställer aktier till förfogande.

I samband med detta kommer aktien att byta ISIN-kod. Ny ISIN-kod är: SE0005189396.

Efter genomförda transaktioner kommer antalet aktier att uppgå till 10 244 173 stycken av serie B (inklusive de 9 219 756 stycken som emitterades den 4 april 2013) och 6 304 stycken aktier av serie A, dvs sammanlagt 10 250 477 stycken och med ett kvotvärde på 0:50 kronor och ett aktiekapital uppgående till 5 125 238:50 kronor.

Stockholm 30 april 2013

Styrelsen

Genom Jan Nilstadius, t f VD, Massolit Media AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Verkställande direktör Jan Nilstadius, +46 (0)70-300 50 20  

Styrelseordförande Peter Näslund, +46 (0)70-422 01 11

Massolit Media

Trädgårdstvärgränd 2


111 31 Stockholm

Tel: 08-410 45 857

info@massolit.se

www.massolit.se

Massolit Media AB är idag ett mediebolag med fokus på förlagsverksamhet. Massolit ger ut böcker inom flera populära genrer för både barn och vuxna. Förlagets utgivning finns tillgänglig i ett antal fysiska format såsom inbundna böcker, storpocket, pocket, cd-böcker och MP3-cd-böcker. Den digitala utgivningen består av nedladdningsbara ljudböcker, streamade ljudböcker samt e-böcker. Massolit kommer framöver att bredda utgivningen ytterligare inom de bästsäljande segmenten och arbeta på ännu flera parallella plattformar.

Taggar:

Om oss

Massolit Media AB (publ) är ett svenskt mediebolag noterat på Aktietorget sedan april 2013 med ca 600 ägare. Utgivning är präglad av kvalitet och mångfald inom både det digitala och tryckta formatet. Vi lägger grunden till en kreativ och öppen miljö där det finns plats för allt ifrån skönlitterära verk, till globala spel och barnboksappar.

Dokument & länkar