Massolit Media AB förvärvar Forma Books av ICA Gruppen

Massolit Media AB (publ) förvärvar Forma Books AB av ICA Gruppen AB (omx). I Forma Books ingår varumärken som B. Wahlströms Bokförlag, Damm Förlag, Bokklubben Livsenergi, ICA Bokförlag samt Ponto Pocket. Forma Books äger även 50 procent i jultidningsförlaget Brafö AB.

Köpeskillingen är 19 MSEK för skuldfritt bolag och finansieras genom en säljarrevers som löper fram till år 2020 med en första betalning om 4 MSEK 31 december, 2014. Ränta samt amortering erläggs kvartalsvis med 625.000 SEK i efterskott med början 31 mars 2015. Räntan är STIBOR 3 månader med tillägg av en (1) procentenhet.

Forma Books omsättning 2013 (pro forma) beräknas till ca 110 MSEK med ett negativt EBITDA om ca 30 MSEK, varav en betydande del hänförs från lagernedskrivningar och omstruktureringskostnader. Det egna kapitalet beräknas uppgå till ca 90 MSEK vid övertagandet. Forma Books har drygt 40 anställda. I samband med förvärvet tillträder Fredrik Grunewald som VD för Massolit Media och Forma Books. Rådgivare åt Massolit Media i förvärvsprocessen har varit Hedelius & Berthelius AB. Den juridiska granskningen har utförts av DLA Nordic AB.

”Köpet av Forma Books ligger i linje med Massolit Medias tillväxtplan. Forma Books utgivningsbredd passar väl in i den planen och vi ser en stor potential att växa inom befintliga segment, men även inom nya områden”, säger Stefan Tegenfalk, grundare av Massolit Förlag. ”Med utgångspunkt från starka varumärken, såsom B. Wahlströms (grundat 1911), kommer vi även att utveckla digitala produkter med fokus på spel- och bokappar för mobila terminaler.”

Under januari / februari 2014 kommer Massolit Media att göra en företrädesemission på ca 20 MSEK som i huvudsak ska användas till progressiva satsningar som nya författarförvärv och apputveckling. 

Om Massolit Media AB

Massolit Media (publ.), noterat på Aktietorget, äger Massolit Förlag som är ett allmänutgivande bokförlag med utgivning för såväl vuxna som barn. Förlaget ger ut böcker under flera imprints, inom ett antal segment. Massolit Förlag övertog 2012 den svenska utgivningen hos Turbine som hittills gett ut över 200 barnböcker i Sverige. Innan dess förvärvade Massolit Förlag Hälsoförlaget som inriktar sig på böcker inom hälsa, livsstil och personlig utveckling.

Kontakt:

Peter Näslund, styrelseordförande Massolit Media:

peter.naslund@dlanordic.se

Tel. 070 422 01 11

Fredrik Grunewald, VD Massolit Media:

fredrik@massolit.se

Tel. 070 536 04 60

Stefan Tegenfalk, styrelseordförande Massolit Förlag:

stefan@massolit.se

Tel. 073 383 96 01

Annika Berg
Marknadsansvarig
Massolit Förlag
070-142 59 46
annika@massolit.se

Massolit Media AB är ett mediebolag med fokus på förlagsverksamhet. Massolit ger ut böcker inom flera populära genrer för både barn och vuxna. Förlagets utgivning finns tillgänglig i ett antal fysiska format såsom inbundna böcker, storpocket, pocket, cd-böcker och MP3-cd-böcker. Den digitala utgivningen består av nedladdningsbara ljudböcker, streamade ljudböcker samt e-böcker. Massolit kommer framöver att bredda utgivningen ytterligare inom de bästsäljande segmenten och arbeta på ännu flera parallella plattformar.

Taggar:

Om oss

Massolit Media AB (publ) är ett svenskt mediebolag noterat på Aktietorget sedan april 2013 med ca 600 ägare. Utgivning är präglad av kvalitet och mångfald inom både det digitala och tryckta formatet. Vi lägger grunden till en kreativ och öppen miljö där det finns plats för allt ifrån skönlitterära verk, till globala spel och barnboksappar.