Penser Access: Matra Petroleum - Accelererat borrprogram kan krympa rabatten

Med finansiering för bolagets accelererade borrprogram 2018 säkrat efter avtalet med största finansiären Melody Finance så ser vi goda chanser att bolaget kan dubbla produktionen till 1200 boepd till slutet av 2018. Detta möjliggörs dels av förvärvet av Melodys närliggande olje- och gastillgångar med en produktion på 115 boepd och dels av borrprogrammet där 24 nya brunnar planeras borras i år. Trots en uppskattad värdering efter transaktionen på EV/1P 3,4x så är en uppvärdering helt beroende av att bolaget lyckas visa att man kan nå det långsiktiga målet på 6000 boepd. Lyckas man leverera på målet för 2018 så har man tagit ett väsentligt och trovärdigt steg på vägen, vilket kan bidra till att minska rabatten i värderingen. Med en hög finansiell hävstång ser vi en hög potential i aktien, men till en hög risk.  

Läs den fullständiga analysen: https://bit.ly/2klzUs3

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum Inc. bildades 2013 när bolaget etablerade sig på den amerikanska marknaden genom flera förvärv. Sedan dess har Matra Petroleum Inc. producerat och sålt olja och gas i Panhandle-regionen. Det blivande amerikanska dotterbolaget har vuxit snabbt och äger för närvarande rättigheter till 15 700 hektar netto. De bevisade reserverna uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent och den dagliga produktionen uppgår till omkring 900 fat oljeekvivalent. Matra Petroleum AB bildades i november 2016 för att förvärva 100 procent av det amerikanska dotterbolaget Matra Petroleum Inc. www.matrapetroleumab.se

Prenumerera