Penser Access: Matra Petroleum - Rullar ut så fort det går

Matra Petroleum är ett oljebolag med 1P-reserver på 22,9 miljoner fat (MMboe) på 136 licenser i nordvästra Texas. Produktionen uppgår till 900 fat om dagen (boepd) och bolaget har som mål att öka produktionen till 6000 boepd. Produktionsökningen är framförallt beroende av tillgången till finansiering, där bolagets ambitioner idag är högre än kassan och det outnyttjade kreditutrymmet medger. Vi ser utrymme för en borrigg i drift under 2017 och 2018, med en kapacitet på 50 hål per år. Det motsvarar en produktionsökning till 1670 boepd vid slutet av 2018. Ett relativt dyrt lån från Melody Finance, där räntan på 15% kontinuerligt adderas till skulden kombinerat med en nettoskuld/EBITDA på 22x 2017 gör en nyemission sannolik. Skulle bolaget få fram finansiering till tre riggar i drift redan i år kan det innebära en EBITDA på över USDm 40 år 2019. Matra tog in USDm 4,8 i början på året. Kursen SEK 10 motsvarar EV/1P på USD 4,2 per fat, jämfört med sektorsnittet på USD 8,4 per fat. Medan vi ser en hög kurspotential så utgör frågan om finansiering/refinansiering den huvudsakliga risken.

Läs den fullständiga analysen: http://bit.ly/2oMeUO9

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum Inc. bildades 2013 när bolaget etablerade sig på den amerikanska marknaden genom flera förvärv. Sedan dess har Matra Petroleum Inc. producerat och sålt olja och gas i Panhandle-regionen. Det blivande amerikanska dotterbolaget har vuxit snabbt och äger för närvarande rättigheter till 15 700 hektar netto. De bevisade reserverna uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent och den dagliga produktionen uppgår till omkring 900 fat oljeekvivalent. Matra Petroleum AB bildades i november 2016 för att förvärva 100 procent av det amerikanska dotterbolaget Matra Petroleum Inc. www.matrapetroleumab.se

Prenumerera