Penser Access: Matra Petroleum - Stark reaktion på blandad rapport

Trots att produktionen på 644 boepd i Q4’17 var känd sedan bolagets reservuppdatering i januari så kom omsättningen in 6% svagare än vi räknat med på grund av ett lägre än väntat försäljningspris på USD 52 per fat. EBITDA blev dock något bättre då produktionskostnaderna blev något lägre än väntat, och på USDk 433 blev det bolagets starkaste EBITDA-resultat som noterat bolag. Trots en attraktiv värdering av reserverna, EV/1P på USD 3,6 per fat och en oberoende reservvärdering på över 5x börsvärdet så är en uppvärdering av bolaget helt beroende av att de lyckas öka produktionen från omkring 670 boepd 2017 mot målet om 6000 boepd. Med en hög finansiell hävstång ser vi en hög potential i aktien, men till en hög risk.  

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/stark-reaktion-pa-blandad-rapport/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum Inc. bildades 2013 när bolaget etablerade sig på den amerikanska marknaden genom flera förvärv. Sedan dess har Matra Petroleum Inc. producerat och sålt olja och gas i Panhandle-regionen. Det blivande amerikanska dotterbolaget har vuxit snabbt och äger för närvarande rättigheter till 15 700 hektar netto. De bevisade reserverna uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent och den dagliga produktionen uppgår till omkring 900 fat oljeekvivalent. Matra Petroleum AB bildades i november 2016 för att förvärva 100 procent av det amerikanska dotterbolaget Matra Petroleum Inc. www.matrapetroleumab.se

Prenumerera