Delårsrapport januari – september 2015

Tredje kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 43 499 kSEK (26 933), en tillväxt på 62 procent

  • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till –10 293 kSEK (–11 305)

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –8 258 kSEK (–6 629)

Första nio månaderna i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 140 708 kSEK (78 164), en tillväxt på 80 procent

  • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till –30 785 kSEK (–30 099)

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –26 524 kSEK (–26 316)

Framtidsutsikter

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet bedöms uppgå till 61 000 kSEK, ingen prognos lämnas på resultat

  • Fastställt finansiellt mål att uppnå 7-10 procent marginal EBITA exklusive marknadsföring från en region som omsätter ca 400 MSEK

  • Fastställt finansiellt mål att uppnå positivt EBITA-resultat i koncernen vid en total omsättning från tre regioner på ca 600 MSEK

Citat från VD

”Nu har vi gått in i nästa fas av vår utveckling. Då vi själva utvecklar alla våra system kan vi nu skifta fokus och fokusera på nya möjligheter att underlätta handlingen för våra kunder och helt nya sätt att leverera.”, säger Måns Danielson, VD

Ladda ner hela rapporten: http://bit.ly/matse-2015-q3

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD
Tel: 0705-92 67 37
E-post: mans@mat.se

Ludwig Mattsson, Styrelseordförande
Tel: 0732-00 76 66
E-post: ludwig@gaviafoodholding.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.mat.se/investor.

Taggar:

Dokument & länkar