Försäljningsutveckling Mat.se i mars 2015

Försäljningen i mars uppgick till 16,1 Mkr (7,6) på Mat.se. Per leveransdag var ökningen 102 procent jämfört med samma månad föregående år. Andelen ekologiska varor av totala livsmedelsförsäljningen var 16 procent (15). Från den 31 mars 2014 bidrar leveransområdet Stockholm till försäljningen.

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD, tel: 0705-926737, e-post: mans@mat.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.mat.se/investor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar