Utökad rapportering av månadsstatistik från Matse

Från och med nästa månadsrapport rapporterar vi försäljningsutveckling summerat för alla butiker per stad, det inkluderar Mat.se samt övriga externa dagligvarukunder som tidigare inte räknats med.

Även leveransprecision per stad rapporteras, det avser den andel av hemleveranser som levereras inom eller innan valt tidsfönster.

Tidigare månader är justerade och presenteras i detta pressmeddelandet enligt den nya modellen.

Jan 2015
---
Försäljning Göteborg 11 886 tkr
Försäljning Stockholm 3 810 tkr
Försäljningsutveckling 99%
Utv. per leveransdag 109%
Andel ekologiskt Mat.se 16%
Leveransprecision Göteborg 94.5%
Leveransprecision Stockholm 96.6%

Feb 2015
---
Försäljning Göteborg 10 884 tkr
Försäljning Stockholm 3 687 tkr
Försäljningsutveckling 107%
Utv. per leveransdag 107%
Andel ekologiskt Mat.se 16%
Leveransprecision Göteborg 97.1%
Leveransprecision Stockholm 96.4%

Mars 2015
---
Försäljning Göteborg 12 211 tkr
Försäljning Stockholm 3 988 tkr
Försäljningsutveckling 111%
Utv. per leveransdag 102%
Andel ekologiskt Mat.se 16%
Leveransprecision Göteborg 97.8%
Leveransprecision Stockholm 96.5%

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD, tel: 0705-926737, e-post: mans@mat.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.mat.se/investor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar