Mattel återkallar ytterligare leksaker

Leksaksbil åkerkallas för otillåtet blyinnehåll

Återkallandet av leksaker med magneter utökas

Mattel återkallar på eget initiativ en leksak, kallad ”Schassen” (”Sarge” på engelska) från produktfamiljen ”Bilar” (med karaktärer från filmen ”Bilar”. ”Cars” på engelska). Denna produkt har tillverkats mellan maj och augusti 2007 och innehåller otillåtna halter av bly. Antalet berörda produkter som levererats till Sverige är 5 361 exemplar. Återkallandet omfattar totalt 436 000 leksaker och av dessa har 183 000 sålts utanför USA.

Återkallandet av leksaken ”Schassen” (”Sarge” på engelska) är en följd av att Mattel har skärpt företagets rutiner ytterligare för granskning och löpande testning av produkter. Leksaken producerades av en av Mattels kontraktstillverkare, som i sin produktion överlåtit lackeringen av delar av leksaken på en annan tillverkare. Denna underleverantör har brutit mot Mattels regler genom att välja en färg från en icke godkänd extern källa, trots att kontraktet talar om att färg från den godkända underleverantören ska användas.

– Barnsäkerhet är överordnat alla andra frågor inom vårt företag och vi riktar våra uppriktiga ursäkter till alla som berörs, säger Robert A. Eckert, koncernchef för Mattel.
– Mattel har rigorösa säkerhetsrutiner och vi kommer att fortsätta arbeta målmedvetet och utan kompromisser för att värna om produktkvalitet och säkerhet. Även om vi vill slippa återkalla produkter så är detta underordnat att snabbt och effektivt vidta åtgärder för att lösa säkerhetsproblem så snart de kommer till vår kännedom.

– Vi har omedelbart skärpt rutinerna för vår tillverkning med ett trestegs kontrollsystem . För det första kräver vi att enbart lack från godkända leverantörer används och vi kräver att varje enskild sändning med lack från varje leverantör testas. Om den inte blir godkänd så används den inte. För det andra skärper vi kontrollerna under hela tillverkningsprocessen på plats hos leverantörerna och genomför fler oanmälda stickprovskontroller. För det tredje testar vi varje sändning av färdiga leksaker för att säkerställa att de uppfyller normerna innan de når kunderna. Till sist genomför vi också möten med leverantörerna för att säkerställa att de förstår våra skärpta rutiner och vårt absoluta krav att de efterföljs till punkt och pricka, säger Jim Walter, global chef för kvalitetssäkring på Mattel.

Återkallandet av leksaker med magneter utökas
Mattel återkallar samtidigt på eget initiativ magnetiska leksaker som tillverkats från januari 2002 till och med 31 januari 2007. Detta omfattar vissa dockor, lekset och tillbehör med små, starka magneter som riskerar att lossna.

Detta återkallande är en utvidgning av Mattels tidigare frivilliga återkallande av åtta leksaker i november 2006 och är följden av en intern genomgång av produkter som omfattar alla Mattels varumärken. Åtgärden berör totalt 18,2 miljoner leksaker, varav 6,8 miljoner har levererats utanför USA. I Sverige handlar det om totalt 47 239 exemplar från produktfamiljerna Polly Pocket, Doggie Day Care och Barbie-tillbehör. Majoriteten av dessa produkter finns inte längre kvar i handeln och alla är tillverkade före utgången av januari 2007. Med början i januari 2007 har Mattel infört nya och förbättrade system som förebygger problemet med magneter som lossnar.

– Efter återkallandet av magnetiska leksaker i november 2006 har vi infört mer gedigna system för att fästa magneter och mer rigorös testning. Det har dock inte inträffat några fall där barn blivit skadade utan att vi nu utvidgar återkallandet beror på att vi tillämpar försiktighetsprincipen och kraftigt utökar listan över återkallade produkter med magneter som kan utgöra potentiella säkerhetsrisker om de lossnar, säger Jim Walter.

Mattel samverkar med U.S. Consumer Product Safety Commission och motsvarande säkerhetsorgan över hela världen. Mattel samarbetar också med sina återförsäljare över hela världen för att hitta och avlägsna berörda produkter från butikshyllorna.

Detaljer om återkallade produkter:
Mattel-leksaker med magneter som nu återkallas fanns ute i handeln före januari 2007. Bland dessa finns 22 olika Polly Pocket™-leksaker, totalt 29 929 exemplar, fyra olika Doggie Day Care®-leksaker, totalt 7 280 exemplar, samt tillbehörsdetaljer till en Barbie®-leksak, totalt 672 exemplar.

Leksaken ”Schassen” (”Sarge” på engelska) i serien “Bilar” (med karaktärer från filmen ”Bilar”) med formgjutna fordon såldes i handeln mellan mitten av mars 2007 och slutet på juli 2007.

Konsumenter kan få mer information om de återkallade leksakerna genom att kontakta Mattel på telefon +45 43 20 75 35 eller besöka företagets webbplats: www.safety.mattel-online.com

En fullständig lista med berörda produkter finns publicerad på webbplatsen www.safety.mattel-online.com

Kunderna uppmanas att omgående ta bort dessa produkter från barn och att kontakta Mattel för att skicka tillbaka de berörda leksakerna mot ersättning av nya.

För mer information kontakta :
Louise Larsson och Susanne Krutrök, presskontakter på Hedberg & Co,
telefon: 08-546 777 00, mobil: 0704-91 90 96 (Louise), 070-815 56 46 (Susanne)
e-post: louise.larsson@hedbergco.se, susanne.krutrok@hedbergco.se


Dokument & länkar