Om oss

MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värduniversitet. Forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. De forskar inom bland annat fysik, kemi, geologi, ingenjörs- och materialvetenskap, strukturbiologi, medicin och nanoteknologi. MAX IV-laboratoriet invigde i juni 2016 en ny anläggning vilken är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning och ersätter det tidigare laboratoriet som släcktes ned 13 december 2015. Ungefär 200 personer är idag anställda vid MAX IV-laboratoriet och under de kommande åren ska ytterligare ett 50-tal personer rekryteras. I nuläget är 14 strålrör, de experimentstationer där forskningen bedrivs, finansierade och i olika stadier av färdigställande. Totalt kommer cirka 25 strålrör att kunna installeras på de två lagringsringarna samt i förlängningen av linjäracceleratorn. Fullt utbyggt kommer MAX IV-laboratoriet att kunna ta emot upp mot 3 000 forskare per år. MAX IV har flera finansiärer som bidrar till olika delar; Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Vinnova, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Finlands Akademi, Estland, ett danskt konsortium bestående av universitet och regioner samt Chalmers, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Prenumerera