Capillum informerar om ”Miljonvärden med tillväxtpotential”

Under veckan har Capillum Holding AB, ”Capillum” informerat aktieägare om sin verksamhet, under rubriken ”Miljonvärden med tillväxtpotential”. Det är ett tresidigt dokument och går att läsa fullständigt på Capillums hemsida, www.capillum.se.

Informationen är en blandning av gammal och ny. Maxpeak väljer att referera till valda delar av detta dokument enligt följande;

  • Capillums investering i Cefour Wine & Beverage Partihandel,”Cefour” har hittills visat sig vara mycket lyckosam. Capillum har, via omvandling av bryggfinansiering till ägande, investerat cirka 6 Mkr i Cefour. Under innevarande räkenskapsår (september 2012- juni 2013) uppgår realiserade vinster i Cefour till cirka 4,0 Mkr. Utöver detta har Capillum ett aktieinnehav i Cefour värderat till cirka 6,7 Mkr (vid en aktiekurs om 13 öre).
  • Capillum har sammanlagt investerat cirka 5 Mkr i Sensavis och innehar idag ett 12-procentigt ägande i Sensavis. Baserat på senaste emissionskurs i Sensavis har värdetillväxten för Capillums investering varit över 15 % under 3 månader.
  • Capillum har även lämnat bryggfinansiering till andra bolag/kunder. Beloppet uppgår i respektive bolag till mellan 1-3 Mkr med minimum årligt avkastningskrav om 15 %. Om Capillum bedömer att ett ägande i det aktuella bolaget kan ge högre avkastning kan det bli aktuellt med att konvertera bryggfinansiering till ägande.

Mer om Sensavis:

Sensavis anses vara, enligt flera internationella bedömare, världsledande inom 3D utbildning och bedöms ha goda möjligheter att utvecklas till ett miljardföretag.

  • Sensavis lanserade under april 2013 ”The 3D Classroom”, ett banbrytande interaktivt och levande läromedel för skolan som läraren kan styra istället för att läromedlet styr läraren
  • Enbart den svenska marknaden beräknas uppgå till mer än 250 Mkr, detta räknat på att varje skola endast köper ett ”The 3D Classroom”
  • The 3D Classroom är anpassad även för en internationell utbildningsmarknad
  • ”The 3D Classroom” levereras komplett med stor 3D skärm och 3D glasögon (från LG), dator (från HP) och mjukvara från Sensavis. Distributionsavtal har knutits med Tech Data som är en av världens största distributörer av IT-produkter och programvaror
  • Sensavis lanserar under hösten 2013 även ”The 3D Healthline” där Sensavis tillsammans med Karolinska Universitetssjukhus tar fram patientutbildning. Första applikation är lungsjukdomen KOL
  • Även Sensavis helägda dotterbolag Wizzcom 3D Production expanderar snabbt inom området ’digital signage’ där avtal tecknats med ett antal internationella välrenommerade företag om 3D produktion och auto-stereoscopic 3D skärmar

Trots att ”The 3D Classroom ” lanserades först i april så har bl.a. Sollefteå kommun redan offentlig-gjort att man har köpt ”The 3D Classroom” till samtliga 11 grundskolor i kommunen.

Även i Kopparberg, där Capillum har sitt säte, kommer samtliga skolor att ha ”The 3D Classroom”.

Mer om Cefour:

Cefour tillhandahåller vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av splitterfri, återvinningsbar plast, ”Easy Wine Glass”. Försäljningsframgångar har nåtts i Norden, Europa samt USA. Cefour är ett bra exempel på en lyckad bryggfinansiering från Capillum som övergått till ägarkapital. Det bör även noteras att Cefour ser Capillum som en framtida samarbets-partner, där t.ex. exportfinansiering och inkasso kan vara aktuella. Detsamma gäller för övrigt Sensavis.

Maxpeak och Capillum utvecklar nu tillsammans ett helt nytt finansiellt koncept för att bygga framtidens entreprenörshus/finanshus där mindre företag kan få hjälp med en rad finansiella tjänster under samma tak såsom bryggfinansiering, rörelsekrediter, emissionshantering, inkasso, factoring med mera. Förutom de rena finanstjänsterna skall Maxpeak/Capillum även kunna vara mer eller mindre stora ägare i företag där vi ser stora utvecklingsmöjligheter.

Ytterligare förvärv och samarbeten kommer att presenteras framöver.

Stockholm 2013-07-12

Styrelsen
Genom Björn Sellert, VD, Maxpeak AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Verkställande direktör Björn Sellert, +46 (0) 76 860 77 10
Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46 (0)70-300 50 20
E-post: info@maxpeak.tv

Kort om Maxpeak

Maxpeak AB utvecklar och säljer digitala signalmätare som används för optimering av signaler i samband med installation av satellit- eller kabelnät för i första hand TV mottagning. Maxpeaks kunder finns huvudsakligen på marknader som går över från analoga till digitala TV sändningar.

Maxpeak India Ltd har bildats för att serva den indiska marknaden där cirka 240 miljoner hushåll beräknas gå över till digitala sändningar de närmaste 8-10 åren. Det är fler hushåll än som finns i hela EU området idag med 27 medlemsländer.

Maxpeak är idag största ägare i Capillum Holding AB. Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag.

Capillum är idag dessutom en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour, www.cefourwine.com. Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första verksamhetsåret. Till detta kommer den senaste investeringen i Sensavis Holding AB.

Prenumerera

Dokument & länkar